Szemelvények múltunkból III.

Hírlevél

Az előző részből már tudhatjuk, 1962 tavaszától kezdve gyorsan létrejöttek a kaktusz- és pozsgásgyűjtők szerveződései „körök” néven, olykor ezek a „körök” szakkörök is voltak. Természetesen egyik elnevezés sem takart jogalanyiságot, mert ez bizonyos mértékű önállóságot is feltételezett volna. Érdekes lenne felkutatni, ebben az aktív kezdeti időszakban hány „kör” alakult szerte az országban, mikor és hol? Közben teltek az évek, a szorgalmas szakmai és szervező munka eredményeként egyre inkább felmerült az igény egy olyan kiállítás megszervezésére ahol a „körök” bemutathatják tevékenységüket, elismertethetik tudásukat, szakmai munkájuk eredményeit.
Így került megrendezésre 9 év elteltével, az 1971. évi I. Országos Kaktuszkiállítás Debrecenben, ahol a város vezetése a pénzt sem sajnálva felkarolta és segítette a kiállítás megrendezését. Kedvezők voltak a személyi és szakmai feltételek is. A szakmai és szervező munka döntő részét Nemes Lajos vállalta, akit nem kis mértékben segített Új Imre, az akkori VMMK munkatársa. Sok-sok nehézség és gyötrődés árán végül 1971. augusztus 12-én megnyílt a kiállítás, amely nem várt mértékű látogatottságot és sikert hozott a rendezőknek, szervezőknek, kiállítóknak, de nyugodtan mondhatjuk mindenkinek, akik valamilyen formában részesei lehettek, akár látogatóként is az eseménynek. A siker ellenére mégis nagyon kevés kép és híradás jelent meg nyilvánosan. Most ezt a hiányt szeretnénk enyhíteni a kiállításról készült képek bemutatásával.
Sokszor hallhattuk már azt a vélekedést, miszerint az 1975. évi, szintén Debrecenben rendezett II. Országos Kaktuszkiállítás volt a legnagyobb, legszínvonalasabb, amit máig sem sikerült meghaladni. A meghaladni szó a résztvevő kiállítók számára vonatkozik. Képek erről a kiállításról is alig-alig lelhetők fel, ezért a színvonaláról sem nagyon lehet elképzelésünk. Miért mondom ezt? Egy újságnak, egy kiállításnak a színvonala nem az oldalak és nem a kiállítók számának mennyiségétől függ, hanem a belső tartalom milyensége, mennyisége, érthetősége a döntő, kiállításnál a kiállított anyag összhatása, sokrétűsége, a háttér információk megfelelő közvetítése, szemléltetése a lényeges. Ha ebből a szemszögből is megvizsgáljuk az 1971-es kiállításról bemutatott képeket, akkor rá kell döbbennünk, összességében a mai napig sem sikerült meghaladni az akkori kiállítás színvonalát, de valószínűleg ezt mondhatjuk majd el az 1975-ös kiállításról készült képek megszemlélése után is. Meg kell említeni azt is, a kiállítás sikere nem csak a debreceni gyűjtőknek köszönhető, de mindenkinek, akik eljöttek az ország más településeiről is. Külön megemlíteném a Budapestről érkezetteket, akik szintén nagyban hozzájárultak a sikerhez, hiszen ismereteim szerint két teherautónyi vagy pótkocsis teherautónyi, itt az emlékezet kétséges, kiállítási anyagot hoztak Debrecenbe fáradságot, törődést nem ismerve. A szállítást a debreceniek szervezték meg precízen, vállalva az anyagiakat is. Az összefogás példamutató volt.
Múltidézésünk elkövetkező néhány részében olyan képeket mutatunk be az 1971. évi debreceni I. Országos Kaktuszkiállításról, amelyek tudomásom szerint még sehol sem jelentek meg. Különös értékük a képen látható személyek és egyebek ismerete. Mindezt köszönjük Dr. Nemes Lajosnak, aki a képeket rendelkezésünkre bocsájtotta, majd felkérésemre és sűrű e - posta levélváltással elmondta mindazt, amit a képekről érdemes megtudnunk. Nem volt könnyű munka, de kitartással, közös akarattal sikerült elkészítenünk. Tudjuk azt is, lehetnek homályos részletek, hiszen a valamikori, 40-50 év távlatában történt események az emlékezetben összemosódhatnak, ezért bárki visszaemlékezését, kiegészítését, pontosítását szívesen vesszük.


1. kép: Az 1971-es első szakköri kiállításunk résztvevőit ábrázolja:
1. Fierer Kelemenné Éva 2. Fierer Kelemen mindketten budapesti gyűjtők és kereskedők. 3. Nemes Lajos, 4. Új Imre, a Műv. Ház minket irányító előadója. 5. Bartalis Imre budapesti gyűjtő. 6. Bujdosó Lajos komáromi gyűjtő, 7. Czerván István budapesti gyűjtő, 8. Libnár Antal akkor budapesti gyűjtő, 9. Szilágyi István debreceni gyűjtő, alapító tagunk, 10. Kunkli Ferenc debreceni gyűjtő, 11. dr. Matolay Györgyné debreceni gyűjtő, alapító tagunk, 12. Hubai István egri gyűjtő, 13. Kenyeres Gábor debreceni gyűjtő, alapító tagunk, 14. Csende Imre debreceni fazekas, a mi négyszögletes agyag-cserepeink készítője. 15. Nagysurányi Miklós budapesti gyűjtő, gazdag Echinofossulocactus gyűjtemény gazdája, amit a kiállításon is bemutatott. 16. Szabó Dezső budapesti gyűjtő, Gymnocalycium gyűjteménye az 1971-es kiállításunk Nagydíját nyerte. 17. Szilágyi Lóránt debreceni gyűjtő, 18. Menyhárt János budapesti gyűjtő, gazdag chilei gyűjteményével szerepelt, 19. Szabó János debreceni gyűjtő, alapító tagunk, 20. dr. Ludmány Gyula erősen takarva, debreceni gyűjtő, alapító tagunk.
A képeknél jól nézzük meg a háttérben lévő ismertető anyagot, képeket, rajzokat, térképeket, maketteket, egyebeket. (FM)


2. kép: A kép 1971. aug. 19-én készült. 1. Gyarmati Kálmán köszönti a kiállítókat. 2. Kondér István gratulál 3. Nemes Lajosnak. 4 .Ifj. Kunkli Ferenc?


3. kép: 1. Gyarmati Kálmán a Műv. Ház igazgatója, 2. Kondér István felolvassa a megnyitó szakmai szövegét (az eredeti szöveget ma is őrzöm). 3. Szilágyi István, 4. Nemes Lajos, 5. Csende Imre. A kép 1971.aug.19-én készült.


4. kép: 1. Kondér István megnyitja 1971. aug. 18-án szakkörünk első kiállítását. 2. Nemes Lajos 3. Sajti Sándor


5. kép: A várakozó tömeg. A kép jobb szélén Bartalis Imre. A kép 1971.aug.18-án készült.

6. kép: 1. Gyarmati Kálmán Müv. Ház Ig. sajtótájékoztatót tart 1971.aug.18-án. 2. Kondér István 3. Nemes Lajos


7. kép: A sajtófogadás részlete: 1. Kenyeres Gábor, 2. Kenyeres Mária, 3. Augusztinyi Béláné,
4. Augusztinyi Béla.


8. kép: A 7. kép folytatása a sajtófogadásról. 1. dr. Agócsy Pál a kiállítás rendezője, 2. Gyarmati Kálmán, 3. Kondér István, 4. dr. Tardy István, a Debrecen Városi Tanács Pénzügyi Osztályának vezetője, kiállításunk pénzügyeinek "atyja".


9. kép: A látogatók Hubai István (Eger) és Szabó János (Debrecen) kiállított növényeinél. Sötét ruhában Hubai István. A kiírás szerint Hubai István 1. díjat, Szabó János külön díjat kapott. A háttérben a falon egy-egy növény ismertetője is olvasható.

A sorozatot folytatjuk!

Ficzere Miklós
Debrecen

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.