Online szukkulens határozó 1. rész

Hírlevél

Előszó

Régóta tervezem, hogy kedvenc pozsgásnövényeink közti könnyebb eligazodást segítendő egy Online szukkulens határozót készítek, vagy azokkal, akik kedvet éreznek erre a feladatra, közösen készítünk a magam és mindannyiunk részére. Ezt persze az ember csak halogatja, hiszen nincs a szükséges tudás birtokában, és a kitűzött feladat is hatalmas. Ha a pozsgás növények számát nézzük, akkor 83 család kb. 690 nemzetségben kb. 12500 pozsgás fajt találunk.
A cél, hogy csak a szükséges mértékig szakmai, inkább népszerű tudományos, mindenki számára emészthető (6-tól 99 évig), egy könnyen kezelhető határozót alkossunk. A többes számot direkt használtam, mert egyedül biztos nem jutok a végére, ez a feladat egy tipikus csapatmunka, amelyben mindenki hozzáteheti tudását, ami lehet egy szép képtől kezdve egy adott taxon specialistái által megalkotott, a fejükben esetleg már létező, részhatározó megalkotása.

A határozó használatához szükséges ismernünk a növénytani fogalmakat, amit tovább szűkíthetünk:

 • növényrendszertani, azon belül
 • taxonómiai, és
 • növényszervezettani, azon belül
 • növényszervtani vagy
 • növényalaktani fogalmakra.

Az ember szeret csoportosítani, kategóriákat felállítani valamilyen szempont alapján. A növények országában katalogizálással a növénytan növényrendszertani részterülete, a taxonómia foglalkozik.
A növényszervezettanon belül a növényalaktan (fitomorfológia) az, ami a növények külső felépítésével, alaki tulajdonságainak leírásával és összehasonlításával foglalkozik.
A növényhatározás elsődlegesen a szemünkkel látható tulajdonságok meghatározásával történik, melyhez maximum egy nagyító segítségét vesszük igénybe. A határozó alapegysége, csomópontja egy külső, makroszkópos, jól látható növényalaktani tulajdonság (jellemző bélyeg) és az ehhez tartozó értékek. A határozó a tulajdonságnak (jellemző bélyegnek) jól megkülönböztethető értékei alapján ágazik szét újabb csomópontba, vagy egy meghatározott taxonba, amivel az azonosítás befejeződik. A szétágazás lehet kettéágazó (dichotómikus), ami a tulajdonság (bélyeg) két értékének szembeállításán alapul, vagy több érték szerint szétágazó. A határozás menete egymás utáni lépések sorozatából áll, ami a vizsgálandó tulajdonságok, jellegzetességek halmazát fokozatos szűkíti. A számítástechnika korában mindezeket a lépéseket egy lépcsőben is megtehetjük.

A határozó alapulhat a növényi test összes szervrendszerén:

 • gyökérrendszer,
 • hajtásrendszer
 • vegetatív hajtás (szár, levél)
 • generatív hajtás (virág, virágzat, termés, mag)

Amikor nem virágzik növényünk, nincs termése, akkor is szeretnénk meghatározni növényünket, de ilyenkor a határozó csak a vegetatív testen alapulhat:

 • gyökérrendszer,
 • vegetatív hajtás (szár, levél)

A gyakorlatban a gyökérrendszeren is alapuló határozás szerepe érthető okokból csekély.

Ahogy írtam törekszem az inkább népszerű tudományos megközelítésre:

 • a szakkifejezések, leírások helyett inkább a képi tartalomra helyezem a hangsúlyt,
 • a sok képpel remélem, izgalmassá tudom tenni az azonosítandó pozsgás növénykénk utáni hajtóvadászatot.

A határozó használatánál nem árt tisztában lenni minimális növényalaktani fogalmakkal. A fogalmaknál a magyar, a latin, és ha szükséges, a kiejtés szerinti latin és az angol elnevezéseket közlöm.

Hajtásos növények alaktana

 • 1. gyökérrendszer
 • 1a. gyökér (radix, rhiza, root)
 • 2+3 együtt: hajtásrendszer
 • 2 vegetatív hajtás
 • 2a szár (caulis, kaulisz, stem),
 • rügy (gemma, bud)
 • 2b szárcsomó (nodus, nódusz, node)
 • 2c szártag (internodium, internódium, internodes)
 • 2d levél (fillum, folium, fólium, leaf)
 • 3 generatív hajtás
 • 3a virág (flos, flosz, anthos, anthosz, flower)
 • 3b bimbó (gemma, bud) a virág embrionális állapota
 • 3c porzólevél (stamen, sztámen, )
 • 3d termőlevél (carpellum, karpellum, carpel) > termő (pistillum, pisztillum, pistil)
 • virágzat (inflorescentia, infloreszcencia, inflorescence)
 • 3f termés (fructus, fruktusz, fruit)
 • 3g mag (semen, szémen, seed)
 • 1+2 együtt: vegetatív test


A folytatásban a növényi szervek felépítését, módosulásait mutatom be.

Dr. Gyúró Zoltán
Budapest

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.