Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv

Hírlevél

Az EU ösztökélésére készülő Nemzeti Cselekvési Terv része a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv, ami jelentős változásokat hozhat a növényvédő szerek hazai forgalmazásában, a forgalmi kategóriákban. Várhatóan új kategóriákba sorolják a szereket, amely egyúttal számos szer kivonásával is jár, s ez igen kellemetlenül érinti a szabad (III.) forgalmi kategóriájú szercsoportot. A növényvédő szereket értékesítés, vásárlás és felhasználás szempontjából az engedélyező hatóság jelenleg I., II., III. kategóriákba sorolja. A 2009/128 EK irányelv és a 1107/2009 EK rendelet nem írja elő, hogy milyen kategóriákat használhatnak a tagállamok, de sok tekintetben a hivatásos - nem hivatásos megosztásra építenek a jogszabályok. A hazai szabályozás eddig is szigorúbb volt, és magasabb képesítési követelményekét írt elő, mint a többi tagállamé, de a jövőben is kívánatos biztosítani a felsőfokú végzettségű szakemberek szerepét a növényvédő szerek szakszerű használata érdekében. Azt is figyelembe kell venni, hogy Magyarországon nem válik el olyan élesen a hivatásos (árutermelői) és a saját felhasználásra történő termelés, tekintettel a kiskertek és őstermelők nagy számára. Az engedélyezés rendszere a Magyarországon már bevált növényorvosi vényen keresztül fog megvalósulni. A kategóriarendszer alapja az, hogy az adott növényvédő szer vénykötelesnek (A) vagy nem vénykötelesnek (B) minősül. Gyakorlati okokból a nem vényköteles kategória kiegészül azon növényvédő szerek körével, amelyek forgalmazása és felhasználása semmilyen korlátozáshoz nem kötött (C).

Az új kategóriarendszer tehát az alábbi hármas felosztás szerint alakul:

  • A kategória: növényorvosi vényköteles növényvédő szerek
  • B kategória: nem vényköteles, szabadforgalmú növényvédő szerek
  • C kategória: nem vényköteles növényvédő szerek (szoba- és balkonnövények, valamint házi kerti dísznövények ápolására engedélyezett készkiszerelésű növényvédő szerek, valamint a feltételrendszernek megfelelő növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek.

Tudományos és gyakorlati módszerekkel alátámasztott indokok nélkül, pusztán egy vélelmezett veszélyre hivatkozva az Európai Bizottság rendeletet hozott 2013. május 24-én a mezőgazdasági termelés szempontjából kiemelten fontos három rovarölőszer hatóanyag (imidakloprid, klotianidin, tiametoxam) felhasználásának korlátozásáról. A tervezett új kockázatértékelési útmutató alapján szinte valamennyi rovarölő szer és sok gombaölő, illetve gyomirtó szer kivonásra kerülhet néhány éven belül, ami miatt az egész európai mezőgazdaság jövője forog kockán. Mindez azon törekvés miatt, hogy a növényvédő szerek kockázatát eleve kizárják még azokban az esetekben is, amikor a kockázat csak feltételezett.
Egyes kalkulációk szerint a gyomirtó szerek 14 százalékát, a rovarölő szerek 11 százalékát, a gombaölő szereknek viszont közel 40 százalékát kellene vissza vonni 2020-ig.

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.