50 éves a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 1962-2012

Hírlevél

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság ebben az évben a Debreceni virágkarneválhoz kapcsolódó kiállítással ünnepli 50. évfordulóját. Természetesen feltehetünk kételkedő kérdéseket, hogyan lehetséges mindez akkor, ha ezen a néven nem egészen két éve létezik a szervezet? Vagy egy másik kérdés! Ha ez a szervezet tavaly ünnepelte a 40. évfordulót, hogyan lehet egy év elteltével 50 éves? Nos, adjuk meg a válaszokat, nem lesz nehéz dolgunk. A civil szervezetek egyik jellegzetessége, hogy a tagság a mindennapos munkája mellett főleg csak szabadidejében képes segíteni a szervezetet céljai megvalósításában, és ilyenkor is mindig a legfontosabbak ügyek, elképzelések kerülnek terítékre. Egyik oka ebben rejlik, hogy szervezetünk történelmi múltjának feltárása sok tekintetben mindeddig hiányos maradt. Az elmúlt két évben azonban többektől segítséget kaptunk történetünk megismeréséhez. Az 1971. évi debreceni kiállítás sok tekintetben mérföldkő volt a honi kaktuszgyűjtés történetében, s ez az időpont képezte a 40. évforduló elmúlt évi megünneplésének alapját. Mit is mond még az 1971. évi dátum? Tudatja, hogy már akkor, és a megelőző években is létezett egy debreceni szervezet, amely képes volt az eddigi legnagyobb kiállítást megrendezni. Már a tavalyi kiállításunk alkalmával is figyelmeztettek bennünket, főleg az idősebb korosztály képviselői arra a múltra, amely valójában 1962-ben kezdődött. Mi is történt ebben az évben?
1962 májusában az akkori Megyei Művelődési Ház (MMH) főelőadója, Új Imre, megkereste Dr. Nemes Lajost, a debreceni Botanikus Kert igazgatóját, hogy szervezzen egy Debrecenben működő Kaktuszkedvelő Szakkört. A MMH felajánlotta, vállalja működtetését havonta kétszeri foglalkozással, terem, vetítés és évenként 2-3, nem debreceni előadó meghívásának biztosításával, míg a debreceni Botanikus Kert a megfelelő szakmai háttért biztosítja. A szakkörnek fontos szerepe volt a debreceni Botanikus Kertben, az országban elsőként kialakított, nemzetközi hírű, és Közép-Európa legnagyobb állami kaktusz- és pozsgásgyűjteményének létrehozásában. A szakkör már szerény kivitelű, sokszorosított újságot is kiadott tagjai részére, ami abban az időszakban kivételes dolognak számított. Kivételes volt az 1975. évi kiállítás is a debreceni Arany Bika Szálló Bartók Termében, amely kiállítást azóta sem sikerült túlszárnyalni. Azt hiszem, nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy Debrecenben nem lehetett abban az időben, de még 10 év múlva sem, egyesületet alapítani, egyszerűen „föntről” nem engedték. Később, az 1980-as években az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen „Egyetemi Kaktuszkör” nevű szervezet alakult. A rendszerváltás első éveinek gazdasági átrendeződése nem kedvezett anyagilag a szakkörnek sem. Az átmenet kényszerű és a látszólagos érdektelenség éveit követően az Egyetemi Kaktuszkör tagjai 1995-ben létrehozták a Debreceni Kaktuszgyűjtők Egyesületét, amely később közhasznú egyesületté alakult, majd rövidesen újabb névváltozás vált szükségessé Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete néven. Később, 2010. aug. 21-én e név megváltoztatása mellett döntött a közgyűlés, s ekkor lett szervezetünk ma is használatos neve a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, vagy rövidebben: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság. Mi indokolta a névváltozásokat? Nem egyéb, mint az állandóan változó gazdasági, társadalmi és törvényességi követelmény, az ezekhez való legteljesebb mértékű igazodás céljaink maradéktalan elérése érdekében. Az elnevezés mindig alakult az igényekhez, és a változások által kikényszerített valósághoz, hiszen az említett szempontokból tekintve az elmúlt 50 év igazán nem nevezhető eseménytelennek. Egy szervezet folyamatosságát nem nevének állandósága határozza meg, sokkal inkább az alapvető tevékenységének állandósága, amely minden esetben a kaktuszokkal és egyéb pozsgásnövényekkel való foglalatoskodás volt, továbbá fontos lehet a székhely állandósága, amely mindig Debrecen volt. De talán legfontosabb a tagok egy részének folyamatos jelenléte a szervezetben, függetlenül annak névbeli változásától. Szervezetünknek ma is tagja 4 személy, akik 1962 óta szinte mindegyik elnevezésű formációnak tagjai voltak, ill. ma is tagjai. Róluk, akik már közel, vagy túl a 80. életéven, csak a legnagyobb tisztelettel emlékezhetünk. Közülük meg kell említenem a kaktuszgyűjtők körében alig ismert Új Imrét, aki életre hívta 1962-ben szervezetünket, aki ha egészsége engedi, az ünnepi évfordulós megemlékezésen is ott lesz, elmondva a megalakulás történetét, körülményeit. Nélkülözhetetlen volt Dr. Nemes Lajos tevékenysége is, aki hosszú időn keresztül segítette a kaktusz és pozsgásgyűjtőket, és akinek nagy szerepe volt az 1971. évi debreceni országos kiállítás megszervezésében, lebonyolításában. Úgy gondolom, sikerült a bevezetőben felvetett kérdéseket megválaszolni. Nem az a lényeg, milyen néven ténykedik ma valamilyen szervezet, hanem a különböző név alatt működő szervezet mögött azokat az embereket vegyük észre, akik a szervezetet éltették és éltetik, függetlenül annak ilyen-olyan névváltozásaitól. A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület a más nevet viselő előd szervezetekből nőtt ki, azok munkájából, akik hosszabb-rövidebb ideig tagjai voltak a szervezetnek. Ezért adózunk tisztelettel az elődöknek, és ezért vállaljuk azt az örökséget, amit munkájuk eredményeként megőrzendő örökségként ránk hagytak. Ezt az 50 éves múltat visszük tovább, remélve, megőrzendő értékeket hagyhat a mai nemzedék is a jövő kaktusz és pozsgás növényeket szerető nemzedékére.
Ficzere Miklós alelnök
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.