Gondolatok a kaktológia nyelvezetéhez

Hírlevél

Latin kiejtés, toldalékolás, dőlt betűs írás, a tudományos elnevezések szabályzata

Írta: Ficzere Miklós

Örömmel olvastam a téma előzményeiként megjelent minden írást, amelyek azt hiszem, nem csak nekem, de másoknak is tanulságos, és új ismereteket is nyújtott a kaktológia, egyben a növénytan egészéhez kapcsolódó kérdésekben. Számomra arra is ösztönzést adott, hogy olyan alapvetéseknek is tüzetesen utána nézzek, amelyekhez korábban semmilyen kétségem nem merült fel. A latin növénynevek kiejtéséről írott cikkek többszöri átolvasását és összehasonlítását követően azt kellett megállapítanom, hogy nem volt két olyan írás, amely egyformán ismertette volna a latin kiejtésekre vonatkozó szabályokat. Ebből csak arra lehet következtetni, a kiejtések lehetnek különbözőek is, és egyébre gondolni sem szeretnék. Ha ez nem így lenne, akkor a kiejtések ismertetésének mindegyik cikknél egyformának kellene lennie. A Botanikai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe sem állt érdeklődésem középpontjában, most azonban belevágtam abba a nehéz feladatba, hogy átnézzem a teljes angol nyelven írt tartalmát, mivel sajnos magyar nyelvű fordításával nem találkoztam. Először címének mindenhol használt magyar fordítása szúrt szemet. Nem értem, miért fordította valaki valamikor a Code szót kódexnek, ami teljesen mást jelent. A kódex az angolban is codex, vagy fordítva. A code viszont szabályzatot, szabálygyűjteményt, törvénykönyvet, törvénytárt, és egyebeket jelent, tehát azt a szabálygyűjteményt fejezi ki, ami ebben a kiadványban megtalálható. A jelenleg is érvényes kiadvány címe: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code), rövidítve: ICN, magyarul: Algák, gombák és növények nevezéktanának nemzetközi szabályzata, röviden Szabályzat, ICN. Közben annyit jegyzek meg, ne legyünk már szégyenlősek a magyar nyelv használatával! Az ICN kiadási éve 2012. Előzménye a 2011 júliusában megtartott 18. Melbourne-i botanikai kongresszus. Ez azt is jelenti, hogy 2011-ben már életbe lépett az első leírások angol nyelvű leírásának lehetősége a latinon kívül, és lehetővé vált az interneten való publikálásuk a Szabályzatban megadott feltételekkel. Kerestem azt a részt, amely a növények nevének dőlt betűs írására vonatkozna, de ilyet nem találtam, még ajánlásként sem. Nem találtam a latin kiejtésre vonatkozó szabályt sem. Az igaz, hogy a Szabályzatban minden tudományos botanikai nevet dőlt betűvel írnak, de erre kötelező, vagy nem kötelező szabály nincsen sehol leírva, de még ajánlás sem. Ebből következően a dőlt betűs írás csak valamiféle hagyományon alapszik, amit vagy követünk, vagy nem. Emiatt azonban hátrány senkit nem érhet, de megszólás sem, és arról sem tudok, hogy valamely új nevet nem fogadtak volna el, amiért azt nem dőlt betűvel, hanem állóval írva publikáltak. A tudományos nevek toldalékolásának tiltására sem találtam semmilyen szabályt. Ha pedig ez így van, kérném, mondja meg valaki, miért kell olyan dolgokhoz ragaszkodnunk, amelyek alkalmazása sehol nincsen leírva ebben a Szabályzatban? Persze az is lehetséges, felületesen néztem át a 140 oldalas Szabályzatot, ezért kérem, aki tud, segítsen megkeresni az említett "szabályokat", hátha elkerülte figyelmem. A Szabályzat (ICN) honlapunkon az alábbi linken pdf formátumban megtalálható, és bárki elolvashatja:
International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code), rövidítve: ICN

D. Hunt a The New Cactus Lexiconjában rendre használ olyan neveket, ahol a taxonómiai rangot nem írta ki, pl. 339. oldal Mammillaria pondii setispina, amely helyesen Mammillaria pondii subsp. setispina lenne. A hasonló példákat bőven lehetne sorolni. A subsp. nélküli hármas név csak a zoológiában lehetséges, ott is csak az alfajok megnevezésénél. Hunt a Szabályzatot (akkor még ICBN) teljesen figyelmen kívül hagyó gyakorlatának helytelenítését soha, senkitől sem hallottam. Pedig erre aztán van szabály! És ez a megjegyzés nem a honi gyűjtőket illeti, már csak azért sem, mert Hunt könyvét nálunk talán 20 gyűjtő, ha birtokolja. Úgy tűnik, tőlünk nyugatabbra inkább a leírt szöveg és nem a formai apróságok a fontosak.

A kaktusznevek nomenklatúráját nemcsak az ICN, hanem az ICNCP (Termesztett növények nevezéktanának nemzetközi szabályzata) is szabályozza, ezért honlapunkon ez is tanulmányozható a következő linken, de 20 €-ért meg is vásárolható.
Termesztett növények nevezéktanának nemzetközi szabályzata ICNCP 2009

Ficzere Miklós, Debrecen

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.