Emlékek és események 50 éves múltunkból

Hírlevél

Nekünk ne lenne múltunk?! Nekünk, magyaroknak a múlt kutatása, bármilyen időszakot fogjon is át, mindig együtt járt a kishitűséggel, gátlásokkal, a „huhogók” rosszallásával, hitetlenkedésével, a kicsinynek maradás sulykolásával, a valós tények bármi áron való kétségbe vonásával. De aki a múltat kutatja, nem feledheti el, hogy törpék válláról nem lehet messzire látni, - a múltba sem! Ha nem ismerjük a múltat, azt sem tudhatjuk, milyen értékeket vallhatunk a magunkénak. Elmúlt 50 évünk kutatása nem egyszerű feladat, különösen nem, ha az 1960-as évek történéseiben szeretnénk elmerülni. Miért ez a nehézség? Gondoljunk bele, ezekben az években az írógépeket központilag nyilvántartották, még a magánszemélyekét is, már akinek volt ilyen. Munkahelyeken zárt, ellenőrzött helyiségekben tartották, és nem használhatta akárki. Nem is használta! Telefon magánszemélyeknél elérhetetlen vágyálomnak tűnt. Ha valaki elővesz a múlt ködéből egy városi telefonkönyvet, meglepődik vékonyságán. A telefon ezért, és más okok miatt szóba sem jöhetett a szervezésnél. Önmagában a szervezkedés gyanús és veszélyes tevékenységnek számított, ha az nem „felülről” történt. Az akkori kaktuszgyűjtők magányos farkasoknak számítottak, mivel szinte semmit nem tudhattak meg más kaktuszgyűjtőkről, kivéve, ha valahol véletlenül összetalálkoztak. Ilyen körülmények között az sem meglepő, hogy egy szakkör szervezése, a hasonló érdeklődésű emberek felkutatása is hosszú időbe, néha évekbe telt, és nem véletlen az sem, hogy az 1960-as évekből írásos dokumentumról alig van tudomásunk. A szakkör foglalkozásairól Szakköri Naplót kellett készíteni, amely ma valamelyik irattárban bizonyára fellelhető, ha valaki időt szánna rá és felkutatná. Így az akkori tagok szóbeli közlése igen fontos információ számunkra. A Hajdú- Bihari Napló 1962. június 27-i számában cikket közöl Egy délelőtt a Debreceni Füvészkertben címmel, amelyben a „botanikus kert mérnöke” Nemes Lajos ismerteti a kert nevezetességeit, köztük a kaktuszokat. Az egyik kép aláírása: „Nemes Lajos kertmérnök és Révész Ferenc egyetemi hallgató a Cereus Peruvianus Monstrosus, a két méter magas óriáskaktusz társaságában”. Tehát a szakkör vezetője ekkor már Debrecenben ténykedik.
A Szakkör első nagy megmérettetése az 1971. augusztus 12-én megnyitott, és aug. 16-ig tartó országos kaktuszkiállítás. Erről beszámolt a Hajdú-Bihari Napló 1971. aug. 13-i száma Kaktuszkiállítás nyílt Debrecenben címmel. Idézem a cikket:

„Tegnap délelőtt Debrecenben a Kossuth u. 1. szám alatti kiállító teremben megnyílt az országos kaktuszkiállítás, (a szerző megjegyzése: az I. országos kaktuszkiállítás) s ezzel kezdetét vette az idei, immár hatodszor megrendezésre kerülő virágkarnevál gazdag eseménysorozata. A kiállítás ünnepélyes megnyitójának közönségét Gyarmati Kálmán, a Hajdú-Bihar megyei Művelődési Központ igazgatója köszöntötte, majd Nemes Lajos, az egyetemi botanikus kert igazgatója méltatta a kiállítás jelentőségét, azokat az eredményeket, amelyeket a gyűjtési munkában értek el a magyarok. A kiállításon mintegy 1800 fajta kaktusz látható, harminckét kiállító gyűjtésében. A kiállítás megnyitása után ismertették a zsűri döntését: a kiállítás nagydíját Szabó Dezső (a szerző megjegyzése: társszerzője a Dr. Nemes Lajos-Szabó Dezső: Kaktuszok c. könyvnek) budapesti gyűjtő kaktuszgyűjteménye nyerte. A két első helyezést a debreceni botanikus kert és az egri Hubai István nyerte. A két második díjat a debreceni Kunkli Ferenc és az orosházi Petőfi Művelődési Központ kapta. Harmadik díjas lett Dr. Matolay Györgyné és Komáromi Lajos gyűjteménye. A kiállítás augusztus 16-ig tekinthető meg. A virágkarnevált megelőző rendezvények következője vasárnap délelőtt lesz, a városi tanács udvarán, ahol is a virágkedvelők találkoznak s vetélkednek.”

Eddig a cikk, amely egy képet is közzétesz. De 1971 másról is emlékezetes marad nekünk gyűjtőknek. Ebben az évben lát napvilágot a Kaktuszkedvelők Lapja a Kossuth Lajos Tudományegyetem Botanikus Kertjének kiadványaként, melyből 4 újság jelenik meg, az 1971. év 1-2-3., és 4. szám (1. kép). A következő évben az újság szebb lesz, és nevet váltva Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelők tájékoztatója néven kerül kiadásra a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Művelődési Központ kiadványaként, és 7 újság került a tagsághoz a következők szerint: 1972. év 1-2-3. szám, 3., 4., majd 5-6-7. Megjelentek az összevont újságok, és a számozásba egy kis hiba is becsúszhatott (2. kép). Az újság szerkesztője Nemes Lajos, lektora Kondér István. És néhány név a cikkek szerzői közül a teljesség igénye nélkül. Az 1972/3. számban Kondér István IOS tag, Bp., Dr. Mészáros Zoltán IOS tag, Bp., Bottlik Mihály, Bp., az 1972/4 számban: Urbán Sándor, Csehszlovákia, Dr. Agócsy Pál, Bp., Zsupán Iván Joszifovics, Szovjetunió, aki a Debreceni Kaktuszkedvelők tiszteletbeli tagja és Kemenes Ernő. Elnézést azoktól, akiket e felsorolásban nem említettem. A szépen és látványosan alakuló eredmények után kétségekkel fogadott hír jelent meg az 1972/4. szám utolsó oldalán, idézem:

„Tájékoztatjuk gyűjtőtársainkat és olvasóinkat, hogy szakkörünk Tájékoztatója a jövőben nem jelenik meg, mivel szakkörünk az olvasható megállapodás szellemében kapcsolódott a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületéhez és megtartva eddigi szakköri önállóságát egyúttal a MKOE Hajdú-Bihari Szervezete lesz. Nem titok gyűjtőtársaink előtt, hogy ez ügyben többször is megbeszélést folytattunk a MKOE illetékes vezetőivel és közös kívánságunkat kifejezve kapcsoltuk össze jövendő terveinket, célkitűzéseinket. Abban a reményben, hogy eddigi munkánk a továbbiakban az ország kaktuszgyűjtőinek javát szolgálta, vállaltuk elképzeléseink egyeztetését, és bízunk abban, hogy az ország többi szakköre követi példánkat.
a Szerkesztő”

Az egység szellemében fogant megállapodást következő Hírlevelünkben olvashatják. Az évek teltek-múltak az egység szellemében, serényen tevékenykedett a továbbra is önálló Debreceni Kaktuszkedvelők Szakköre, mígnem 1975-ben valami történt. Először is a Szakkör megrendezte a II. országos kaktuszkiállítást Debrecenben az Aranybika Szálló Bartók Termében 1975. aug. 16-20 között 50 kiállító részvételével. A kiállításról tudomásom szerint beszámolt a Hajdú-Bihari Napló is, de hiába kerestem ezt a cikket a korabeli újságban, helyette pengével kivágott ürességet találtam a rendelkezésemre bocsájtott példányban. Remélem, nem kaktuszgyűjtő követte el ezt a szörnyű tettet! Ha valaki tud, segítsen e cikkhez hozzájutnom, elegendő a másolata is. Emiatt Szabó Dezső: Kiállításunk után c. írásából idézek, megjelent a Kaktuszkedvelők tájékoztatója 1975 1. újságjában az alábbiak szerint:

„Az összes gyűjtemény közül legyen szabad kiemelni Dr. Mészáros Zoltán által Kubában gyűjtött Melocactusokat – köztük a tudomány számára még teljesen új 4 fajt. A többi Melocactus is ritkán látható kiállításokon, melyek ép tüskézete külön látványt jelentett a gyűjtők számára. Méltán szerepeltek a megnyitás napján a TV Híradóban. Köszönettel tartozunk minden résztvevőnek, akik vállalták a csomagolás, utazás kényelmetlenségeit. Nem feledhetünk köszönetünket mondani a napilapok, rádió és TV illetékes szerkesztőségeinek sem, akik országosan népszerűsítették kiállításunkat.
Szabó Dezső”

Másodszor, 1975-ben ismét megjelent, nem kis meglepetésre, a Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelők tájékoztatója 1975/1. száma. Mit ír erről az 1. oldalon a Szerkesztő az Ismét jelentkezünk Tájékoztatónkkal c. cikkében:

„Ritkán fordul elő, hogy egy korábban megszűnt, időszakos megjelenésű Tájékoztató folytatni kívánja feladatait. Magyarázatként szolgálhat az, hogy a debreceni kaktuszkedvelők kis közössége a korábbi időkhöz hasonlóan a Városi és Megyei Művelődési Központ Kaktuszkedvelő Szakköreként működik továbbra is. Tagjaink, pártoló tagjaink régi kívánságát elégítjük ki Tájékoztatónk folytatásával.”

Az újra megjelenés utolsó újságja 1977-ben került ki a nyomdából, közben nevéhez híven időszakosan összesen 4 újság jelent meg, 1975-ben 1, 1976-ban 2, 1977-ben 1 (3. kép). Vajon miért kellett megszűnnie?
Ezzel a kérdéssel fejezem be múltidéző bolyongásomat, amelyben találhatunk még több nyitott, megválaszolatlan kérdést.

Ficzere Miklós alelnök
Debrecen

1. kép
2. kép
3. kép
Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.