MAGYAR KAKTUSZGYŰJTŐK: Dr. Nemes Lajos

Debreceni Pozsgástár
83. oldal

Zusammenfassung: Der Verfasser stelll einen der bekannteslen Sammler vor, nach dessen Erzahlung er die Stationen des Lebens eines Kakteensammlers skizziert.
Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collects cacti for a very tong lime. We can get to know the important 'stations' of his cactus collector's life relying upon his teliing.

Dr. Nemes Lajos neve bizonyára sokaknak ismerős, mint kaktuszos témájú cikkek és könyvek szerzője és a debreceni Botanikus Kert egykori igazgatója. Jelenleg Tata mellett egy kis faluban él és nyugdíjasként is gyűjti és szaporítja a pozsgás növényeket.

1954 óta foglalkozik komolyan a kaktuszokkal, amikor egyik évfolyamtársa a Kertészeti Egyetemről elhívta Gyálra Gál Józsi bácsihoz látogatóba. Már első alkalommal késő estig ott ragadtak. Az élmény hatására - mivel nem volt lehetősége megfelelő körülményeket biztosítani és Józsi bácsi is azt javasolta - elkezdte tanulmányozni a kaktuszos irodalmat. A Kertészeti Egyetem Könyvtárának szorgos látogatója volt és az 1959 februárjáig megjelent minden magyar szakirodalmat átnézett, ismert. Készített ezekből egy jegyzéket is. Ekkortájt jelent meg W. Haage, majd Backeberg könyve, mely a rendszerezés tekintetében óriási segítséget nyújtott és amelyek által végképp elkötelezte magát a szukkulens növények iránt. (35. sz. kép)

1958 szeptemberétől havonta egy alkalommal a TIT kaktuszgyűjtő szekciójába járt el, amit a Budapesti Füvészkert akkori vezetője, Schneider József fogott össze. Itt ismerte meg többek közt Kéri Gyulát, Kiss Józsefet, Kondér Istvánt, Schummel Rezsőt, Szűcs Lajost, Tamás Gyulát.

Szerencséjére közvetlenül diploma védése után épp kerestek egy hozzáértő embert a debreceni Botanikus Kertbe, ahol akkor kb. 2 teljes négyzetméter pozsgás volt található. Elfogadta, sőt még a diploma osztó utáni bankettet is kihagyta az állás miatt. 1960-óta vannak együtt feleségével Szentirmay Terikével, aki szintén a szárazságtűrő növények kedvelője volt és hivatásul is a velük való foglalkozást, törődést választotta. (36-41. sz. képek)

A Csili Kaktuszgyűjtők Köre 1963 tavaszán alakult, ahol évente 2-3 alkalommal lehetősége volt neves külföldi előadók (pl. W. Rauh, W. Haage, K. Backeberg) előadásait hallgatni. Ráadásul ezt még munkahelye is támogatta. A kaktuszgyűjtőket kb. a 60-as évek közepétől lehetett minősíteni vagyis eddigre alakultak ki elegendő nemzetség és fajszámmal rendelkező kollekciók. 1962-ben 12 alapító taggal létrejött a Debreceni Kaktuszgyűjtők Köre a Megyei Művelődési Központ égisze alatt. Sajnos ma már csak Ő van életben közülük.

A 70-es évek elején juthatott először külföldi magvásárlás céljából valuta kerethez. Addig csak a botanikus kertek közötti magcseréből volt lehetősége az egyetemi gyűjtemény bővítésére. A ma is megtekinthető növények nagy része akkoriban beszerzett magokból fejlődött ki. Már megtehette, hogy hagyatékokat, illetve gyűjteményeket vásároljon gyarapítás céljából. így például Bartalis Imre, Kondér István hagyatékát és Kiss József Parodia, Szutorisz Gyula Mammillaria gyűjteményét. Ahogy gazdagodott a növényállomány meghozta Nemes Lajos számára a nemzetközi hírnevet és a hazai tekintélyt is.

Kiállítás rendezésének ötlete 1971-ben fogalmazódott meg a Virágkameválhoz kapcsolódóan. Az első alkalommal mintegy 30 gyűjtő jelentkezett. Szinte mindenki, aki ilyen téren számított. Utána a nagy siker miatt minden évben megrendezték 1985-ig. A legtöbben '75-ben voltak az Aranybika szálló Bartók termében, ahol 52 kiállító legszebb "darabjait" több mint 12000 ember csodálta meg két és fél nap alatt. Az eseményt a városi vezetés támogatta, ami nagyban hozzájárult az igen színvonalas és zökkenőmentes lebonyolításhoz. (42. sz. kép)

1976 februárjában doktorált oltás és alanyok témából. Első könyve, melyet Szabó Dezsővel közösen írtak '81-ben jelent meg. Ez előtt már hosszú időn keresztül szerkesztett újságot, "Kaktuszkedvelők Lapja" címmel. A Csilibeli "saláta" után ez volt a második magyar kaktuszos újság. Manapság hiányosságnak tartja, hogy a régiekről az utókor elfeledkezett, Frommer Istvántól Kéri Gyuláig. Munkájában rengeteg elismerést kapott hazai botanikus kerteknek nyújtott segítségért, mint berendezésekben, azonosításokban tett stb.

Jelenleg egy 50 m2-es sziklakertje és 7×3 m-es üvegháza van. Ez utóbbiban főleg az alábbi nemzetségek találhatók még: Lobivia, Echinopsis, Echinocereus, Mammillaria, Notocactus. Sulcorebutia, Ariocarpus, illetve Ceropegia, Stapelia, törpe Agave, törpe Aloe, Pleiospilos, Faucaria, Lithops.

A kezdő gyűjtők számára azt tanácsolja, ne vegyék meg mindjárt az első szép növényt. A rendszertan és a történeti ismeretek épp olyan fontosak, mint a növények. Először könyve(ke)t vegyenek a kezükbe!

Jól eső érzés volt hallani, hogy Nemes Lajos az aktív és azóta eltelt időszakban kapott rengeteg méltatás ellenére arra a legbüszkébb, hogy a Debreceni Kaktuszgyűjtők Közhasznú Egyesület tiszteletbeli tagja lehet, mivel ez máig tartó folyamatos elismerést jelent számára.

Köszönöm ezt a vezetőség nevében és kívánok neki és feleségének jó egészséget, dúsan virágzó gyönyörű pozsgás növényeket!

Horváth László
Debrecen

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.