A Debreceni Pozsgástár impresszuma

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen ismeretterjesztő folyóirata
Succulent Magazin Educational Journal of Hungarián Cactus and Succulent Society

A szerkesztőség (Editorial office)

Internet honlap: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu

Főszerkesztő (General editor):

Ficzere Miklós

Szerkesztők (Members of Editorial):

Dr. Buglyó Péter

Dr. Csajbók József

 • 4002 Debrecen, Bayk András kert 54081/17.
 • Tel.: (52) 311-745, (20) 366-2360

Kiss László

Tóth Norbert

Tudományos lektor: (Scientific Reader):

Ficzere Miklós

Papp László

Idegen nyelvi fordítók:

Dr. Csajbók József, Kissné Balogh Judit, Kiss Attila, Ruff József

Az Egyesület tisztségviselői (Officials)

Az egyesület levélcíme (Address):
Elnök (President):

Dr. Csajbók József

 • 4002 Debrecen, Bayk András kert 54081/17.
 • Tel: (52) 311-745, (20) 366-2360
Alelnök (Vicepresident):

Ficzere Miklós

Titkár (Secretary):

Szászi Róbert

 • 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
 • E-mail: nogo@freemail.hu
 • Tel.: (52) 715-828, (30) 425-6067
Gazdasági ügyvivő (Hon. Treasurer):

Tóth Norbert

Magfelelős:

Nagyházi Tünde

Tiszteletbeli elnök és alapító-főszerkesztő/Honorary President and Founding Editor-in-Chief:

Papp László

 • 4225 Debrecen, Zsindely u. 1.

A folyóirat megjelenik egy évben négy alkalommal. Az újságban megjelenő cikkek azok szerzőinek véleményét, meglátását juttatják kifejezésre, amelyektől a szerkesztőség illetve a tudományos lektorok nézete eltérő is lehet.
Címváltozások bejelentése: Amennyiben lakcíme megváltozik, úgy a változásról lehetőleg levélben, írásban mielőbb értesítse az egyesületet.
Útmutató a cikkek szerzőinek: A folyóirat szerkesztősége kéri és várja mindazok cikkeit, akik a kaktuszokkal és egyéb pozsgás növényekkel bármilyen kapcsolatban vannak és késztetést érez­nek útleírások, élőhelyi leírások és más, a témával összefüggő írá­sok megjelentetéséhez. A cikkeket küldhetik olvasható kézírás­sal, géppel írva vagy CD-n rögzítve, amelyeket kérésre visszaküldünk. A cikkhez tartozó fotót, diát rajzot, térképet stb. kérésre ugyancsak visszaküldjük. Cikkeiket elküldhetik e-mailen is. Fenntartunk minden jogot a szerkesztésben, a tartalmat nem érin­tő szakmai lektorálásban, a cikkek illusztrációs kiegészítésére, vál­toztatására és a megjelentetés idejére vonatkozóan. A cikkek ele­jén két-három mondatban legyen megfogalmazva az írás lényege, amelyet angolra és németre fordíttatunk. Kérjük olvasóinkat, hogy a közreadott cikkekkel, a folyóirattal és az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket a szerkesztőség címére szíveskedjenek megküldeni.
A folyóirat megrendelése és az egyesületi tagság: Magyar Kak­tusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen bár­mely magán és jogi személy tagja lehet, aki a 2012. évre 4000 Ft tagdíjat az egyesület részére befizeti, amely összeg tartalmazza a folyóirat adott évben megjelenő 4 számát és a postai bérmen­tesítés értékét. A tagsági díj feljogosít az egyesületi életben való részvételre, a maglistából történő rendelés esetén pedig a tagok­nak járó árengedményre.
© Debreceni Pozsgástár: Minden jog fenntartva.
ISSN 1419-130x
A Debreceni Pozsgástár szerkesztőségének írásos engedélye nélkül a folyóirat egyetlen részét sem szabad lemásolni vagy felhasználni semmilyen formában.
(Text and illustration copyright).

Kiadó és terjesztő:

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen.

Nyomdai előkészítés:

Sarádi Gyöngyi, kiadványszerkesztő

Nyomdai munkák:

Litográfia Kft.

 • 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A
 • Tel/fax: (52) 430-184
 • E-mail: litografia@externet.hu
 • Felelős vezető: Vécsei Tibor
Terjedelem:

4,5 (A/5) ív

Támogatóink:
Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.