Saussure,Théodore de (1804): Recherches chimiques sur la végétation (A növények kémiai kutatása) pdf

Ficzere Miklós képe

Ismertető: A könyvet Prof. Dr. Cserni Imre fordította le az eredeti francia nyelvű változatból, és a magyar nyelvű fordítás 2004-ben jelent meg a Kecskeméti Főiskola Nyomda kiadásában 156 oldalon A növények kémiai kutatása címmel. Cserni professzor Úr felhívta figyelmemet, hogy a magyar nyelvű kiadásban a mű eredeti címe Recherches chimiques sur la végétation 1704. Gauthier-Villar 55 quai desn Grands Augustins, Paris (6°) helyesen a következő: Recherches chimiques sur la végétation 1804. Gauthier-Villar 55 quai des Grands Augustins, Paris (6°).
„Théodor de Saussure az ismeretlen megismerését a kor színvonalának megfelelő metodikával, páratlan kedvvel és szorgalommal végezte. A jelenségek pontos megfigyelésével és leírásával a természeti és biológiai folyamatok megállapításán, és analízisén túlmenően ragyogó szintetizáló képességről tett tanúbizonyságot. A tanulmány alapelve, hogy csakis a tények pontos ismerete a döntő.”
Érdekes kísérleteket végzett a Cactus opuntia leveleivel (így!). A kísérleteiből címszavakban néhány részlet: Cactus opuntia belégzése, a belélegzett oxigént a kaktusz nem tudja pneumatikus vákuumszivattyú által kilélegezni, a kaktusz belélegzi a CO2-t ugyanazon okból, mint az oxigént, ha egy kis mennyiséget hozzá keverünk, a kaktusz kilégzése az atmoszférikus levegőn, az oltatlan mész vagy a kálium hatása a kaktusz kilégzésre, és egyebek.
„A hamuanalízis eredményei rávilágítottak, hogy:
- a különböző fajokhoz tartozó növényeknek más és más a hamuösszetétele,
- a kortárskutatók, Pertuis és Hales kutatási eredményeit is nagyra becsülte, miközben a kísérleti módszertanra hívta fel a figyelmet.
- megállapította, hogy a fák levelében a hamutartalom a vegetáció előre haladtával fokozatosan nő a lombhullásig, továbbá, hogy
- az egynyári növények hamutartalma a vegetáció előre haladtával csökken, sőt
- rámutatott a levelek kilúgozódására is.
Kísérleteivel bizonyította, hogy a hamu elemei megtalálhatók a talajban. Továbbá azt is, hogy milyen talajról származik a növény a hamujában található elemei alapján. Ezzel azt mondta ki, hogy a talaj nagy hatással van a hamu összetételére, vagyis a növényanalízis eredményeiből következtetett már a talaj tápanyagaira.
Bízzunk abban, hogy az értekezés tud valami olyat nyújtani, amiből a fiatal tehetséges kutatók egyfajta specifikus érdeklődést, kreatív iskolát és olyan morált ismerhetnek meg, ami ma is példamutató. Ebben a szellemben ajánljuk valamennyi olvasó figyelmébe a Növények kémiai kutatását.”
Az idézőjeles részek a magyar fordítás Ajánlásából származnak.

Ezúton is köszönöm Prof. Dr. Cserni Imre engedélyét és hozzájárulását könyve digitalizálásához és honlapunkon való közzétételéhez.
A könyvet digitalizálta és közzétette, valamint a fenti ismertetőt összeállította: Ficzere Miklós, Debrecen.

Szerzői jog: 
szerzői jogi oltalom alatt (jogosultságok fenntartva)
Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.