Az idegen szavak toldalékolása

Hírlevél

(A latin nyelvvel kapcsolatos cikkek)

Az Urbán Sándor és Ficzere Miklós által írt cikkek több olyan gondot is felvetettek a kaktológia szakmai nyelvezetében, amelyek használata szokatlan, erőltetett és egyes idegen nyelvekben követett gyakorlat olyan átvétele, amely nélkülözi a magyar nyelvtani szabályok alkalmazását. Az egyik problémás terület az idegen szavak, kifejezések kötőjeles toldalékolása. Az idegen szavak ragozásához az MTA Nyelvtudományi Intézet alábbi honlapja ad eligazítást: http://helyesiras.mta.hu/. Egyben mindenkinek segítségére lehet az alábbi, az idegen szavak toldalékolásában eligazító feladatsor, ahol a vastagon szedett szöveg a vonatkozó nyelvtani szabályt is tartalmazza. Példának bármilyen idegen kifejezés behelyettesíthető, a növények nevei is. Szívesen vennénk, ha a megoldást megküldenék részünkre!

Oldja meg a feladatokat!

1. A magyarosan írt idegen szavakhoz ugyanolyan szabályok szerint kapcsoljuk a toldalékokat, mint a magyar szavakhoz (hobbija, koktélt, Milánóban).

röntgen + ez = röntgenez Hongkong + ot = ......
multimédia + s = ......
fájl + ban =......
Szöul + nál =......
avantgárd + t = ......
obszervatórium + ban = ......
Csajkovszkij + val = ......

2. Az idegen írásmód szerint írt szavakhoz többnyire ugyanúgy közvetlenül, tehát kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat, mint a magyar szavakhoz. (Stockholmban, schillingért, hexameterek). Ha az idegen szó a, e, o, ö hangra végződik, azt az írásban minden olyan esetben megnyújtjuk, amikor a magyar kiejtésben megnyújtva fordul elő (Oslo, de: Oslóban, Goethe, de: Goethét).

bestseller + t =......
copyright + ot = ......
Hongkong + ban = ......
Torino + ból =......
signorina + k = ......
cowboy + nak = ......
Coca-Cola + t =......
Janus Pannonius + tól = ......
Beethoven + vel = ......
Marco Polo + t = ......
Puccini + nek = ......
Alfa Romeo + ban = ......
Tennessee + ből = ......
Los Angeles + ből =......

3. Az idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat, ha az idegen szó végén néma betű van, vagy ha az utolsó hangot bonyolult betűkapcsolat jelöli (voltaire-i, Rousseau-val, Sydney-ben). A -val/-vel és a -vá/-vé rag v-je ilyenkor az utolsó kiejtett hanghoz hasonul (Voltaire-rel, Bizet-vel, guillotinne-nal).

Apollinaire + t = ......
Elvis Presley + t =......
avenue + n = ......
G. B. Shaw + val......
Berkeley + n = ......
Versailles + ban = ......
Defoe + tól =......
Wembley + ben = ......
Montesquieu + t =......
Peugeot + ja = ......
Monroe + val = ......
Marseilles + ből = ......
Tartuffe + vel =......
Tom Cruise + val = ......
Heathrow + n = ......
Degas + é = ......
Orlèans + i = ......
Angelina Jolie + nak =......

4. Az -i-re végződő idegen földrajzi nevek végén – a magyarokéhoz hasonlóan – csak egy -i-t írunk (helsinki, havaii). Ha az idegen név y-ra végződik, az -i-t közvetlenül a névhez kapcsoljuk (coventryi). A két és több tagból álló idegen nevekhez az -i, -s képzőt kötőjellel kapcsoljuk, és az alapforma kezdőbetűit megtartjuk (New York-i). Lássa el -i képzővel az alábbi neveket!

Canterbury –> ......
Frankfurt am Main –>......
San Francisco –> ......
Le Havre –> ......
Walter Scott –> ......
Miami –> ......
Anatole France –> ......
Mount Blanc –> ......
Las Vegas –> ......
Delhi –> ......
Tripoli –> ......
Calgary –> ......

A kötőjeles és egyéb toldalékozásra vonatkozó nyelvtani szabályok helyes alkalmazása remélhetőleg megjelenik a magyar nyelvű szakirodalmak szövegében, még akkor is, ha ez valakik tetszésével nem egyezik.

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.