Személyes vélemény 1.

Hírlevél

Szabó Gábor: "Személyes véleményem a kaktuszok gyűjtőszámos címkézéséről" cikkre Ficzere Miklós reagálása:

Újra és újra felbukkan a gyűjtőszámos téma, amit már megvitatottnak gondoltam, figyelembe véve a Debreceni Pozsgástár e témában közreadott cikkeit. Nem is ingerelne a kérdés véleményalkotásra, ha nem kapcsolódna hozzá egy újabb ötlet, a gyűjtők valamiféle besorolásának felvetése. Már itt az elején leszögezem, Szabó Gábor véleményével nagyon sok mindenben egyetértek, de van, amivel többszöri elolvasás után sem. Gyűjtőszámozásról nézeteimet már elmondtam, többet nem tudok, nem is akarok mondani, talán csak annyit, más országokban nem ezen az idétlen néven nevezik a lelőhelyi, vagy élőhelyi megjelölést. Reagálásom alapja Szabó Gábor írásának egyik részlete. Idézem: „A Kaktusz-Világ 2013/4-es számából, ami nagyon zavart, saját értelmezésemben röviden így szól: bizonytalan eredetű, vagy hibrid növényeinket ajándékozzuk el, vagy semmisítsük meg, mert akinek ilyenfajta növényei vannak a birtokában, nem nevezhetjük kaktuszgyűjtőnek és növényeit gyűjteménynek.”
Felteszem a kérdést, ki az, aki meg tudja állapítani minden kételyt eloszlatóan, hogy gyűjteményében nincsen hibrid? De fordíthatunk is egyet a kérdésen: Ki az, aki egyértelműen meg tudja állapítani hibrid-e a birtokában lévő valamelyik növény? Nem hiszek ilyen gyűjtő létezésében. Miért? Egyes botanikusok szerint a növények 98%-a hibrid. Ezt az állítást akkor értettem meg, mikor eszembe jutott, több féle hibrid létezik, így pl. a fajok közötti hibrid és a fajon belüli hibrid. Még másmilyen hibridek is léteznek, de maradok csak ennél a kettőnél, amelyek tudományos megnevezésétől eltekintek a könnyebb érthetőség kedvéért. A 98%-os arány fő okozója a fajon belüli hibrid fogalmának megalkotása, ami a faj adott két egyedének utódát is hibridnek nevezi, mivel eltérő tulajdonságok kombinálódnak a megtermékenyülés alkalmával. Következőleg a természetben fajon belüli hibrideket találunk minden egyes populációban, és ezekből a populációkból származnak gyűjteményünk egyedei, ebből pedig egyenesen következik, hogy gyűjteményünk valószínűleg 100%-ban fajon belüli hibridekből tevődik ki. Ezt a tényt senki nem tudja megváltoztatni, mivel akkor a természet munkáján kellene változtatni, vagy a fajon belüli hibrid fogalmát kiiktatni.
Következő kérdésem: Van olyan valaki, aki az ilyen hibrid gyűjteményt megsemmisítené vagy elajándékozná? Egy ilyen cselekedet okát csakis az illető mélységes tudatlansága magyarázná. Külföldi kaktuszgyűjtők számtalan fajok közötti hibridet hoznak létre pl. az Echinopsis, Epiphyllum, Schlumbergera stb. nemzetségeken belüli fajok között, amelyek igen látványosak, piacosak, és minden gyűjteményben megbecsültek, senkinek eszébe nem jutna kidobni vagy pláne, megsemmisíteni! Figyelem, itt nehogy valaki a nemzetségek közötti hibridekre gondoljon!! Nálunk úgy tűnik, ezeket is ki kellene hajigálni a szemétbe. Sajnos, a már-már mániákussá váló hibridfóbia miatt ilyen irányú növénynemesítés nincsen a magyar kaktuszgyűjtőknél, vagy nem tudok róla. Azt mondja a Kaktusz-Világ cikkének idézett szerzője: „akinek ilyenfajta növényei vannak a birtokában, nem nevezhetjük kaktuszgyűjtőnek és növényeit gyűjteménynek.” Nagyon sommás megállapítás. Tehát ha én az említett nemzetségek fajon belüli hibridjeit gyűjtöm, akkor nem vagyok kaktuszgyűjtő, és növényeim összessége nem gyűjtemény! Vajon mi vagyok akkor? Talán bélyeggyűjtő? És micsoda fájdalom, hiába a sok szép növény, az nem gyűjtemény! Mégis azt gondolom, mindenki gyűjtő, aki kaktuszokat gyűjt, függetlenül attól, milyen szándékkal teszi. Mindenki úgy gyűjti, ahogyan akarja, azt, amit akar, annyit, amennyit akar! Miért kellene kedvét szegni ilyen áltudományos magyarázatokkal azoknak, akik a növény szépségéért váltak gyűjtővé? És meggyőződésem, mindenkiből emiatt lesz gyűjtő, a többi elképzelés később alakul ki, ha egyáltalán kialakul.
Ha valaki gyűjtőszámos kaktuszokat akar gyűjteni, tegye azt, de ne erőltesse másokra is nézeteit, és ne becsülje le mások növényeit. Ha már itt tartunk, tud-e valaki olyan gyűjtőszámos gyűjteményt Magyarországon, amely alapjául szolgált vagy szolgál valamilyen tudományos kutatásnak, ahol a gyűjtőszám nélkülözhetetlen, és e kutatás eredményei valahol publikálásra is kerültek?
Van-e olyan gyűjtőszámos gyűjtemény, amelyet tudományos értékei miatt tudományos berkekben számon tartanak valamilyen célból? Milyen nagy igazsága van Szabó Gábornak, sehol, egyetlen botanikus kertben sem láttam olyan kaktusz, de más növénygyűjteményt sem, melynek egyedei többségben gyűjtőszámosak lennének. Akkor hát szemétre velük!? Akit érdekel, annak nem a gyűjtőszám a legfontosabb, hanem az, földrajzilag honnan, milyen környezeti adottságokkal rendelkező élőhelyről származik az adott növény. Ha ezt tudom, már azt is tudom, érdemes-e próbálkoznom egész éves szabadban termesztésével és milyen módszerrel? A gyűjtőszámos növények gyűjtői valami ahhoz hasonló tévhitben élnek, mint azok, akik a növények tudományos neve után a nevezéktani, rendszertani szerző nevét is feltüntetik, ha kell, ha nem. Erről pedig azt mondja a botanika, csak rendszertani, nevezéktani tanulmányban szükséges és muszáj a szerzők feltüntetése, egyébként nem. De ha valakinek így tudományosabb, nyugodtan tegye, legfeljebb nehezebben lesz olvasható és követhető a kevésbé képzettek számára, a képzettebbek számára meg unalmassá és feleslegessé válik a sok idegen név olvasása.
És ezen a ponton áttérek egy másik felvetésre, a gyűjtők osztályozására, valamilyen rangsorba sorolására. Érthetetlen ez az ötlet. Miért kellene ilyen besorolás, egyfajta rangsor? Ki, kik állapítanák meg ezt a rangsort? Mert rangsor lenne ez a javából! Volna talán egy bizottság, amely folyamatosan utazgatna a gyűjtőkhöz megállapítani, kit, hová rangsoroljon? Milyen szempontok alapján és főleg, kinek a költségére végezné áldásosnak aligha nevezhető tevékenységét? Sok külföldi szakfolyóiratot olvasgatok, de ilyen ötlettel még nem találkoztam. Mint már említettem, a kaktuszkedvelők nagy része azért gyűjti e növényeket, mert szépséget talál bennük és nem másért. Én sem teszem másért! A rangsorolgató emberek jóvoltából én is, és még sok-sok gyűjtő kerülne a rangsor legaljára. Sokan lennének, akik kicsi vagy nagy gyűjteményük lefitymálása miatt joggal megsértődnének, kedvszegetté válnának, esetleg fel is hagynának a gyűjtögetéssel. Tényleg, hány tagja maradna ezzel a honi egyesületeknek? Egy ilyen rangsorolás mennyiben szolgálná a pozsgásnövények ismeretterjesztését, e növények megszerettetését? Kinek az érdekeit szolgálná? A kereskedőkről és kereskedelmüket szolgáló gyűjteményükről most nem beszélek. De a kereskedelmet említve, ismeretes egy termék életútja, amely kezdődik a termék polcra kerülésével, keresletének felfutásával, következik a stagnálás, majd keresletének csökkenése, végül a termék lekerül a polcokról. Ugyanezt a folyamatot figyelhettem meg immáron 20 éve a gyűjtemények életútjában is. Megtetszik a növény, elkezdjük a gyűjtögetést, gyűjteményünk felfut, kiteljesedik, következik a stagnálás, majd a lassú apadás, végül a megszűnés. Az okok sokfélék lehetnek: az érdeklődés, az anyagi lehetőségek, az életkor, az egészségi állapot változása és még számtalan egyéb ok. Figyeljük csak meg, hányszor kellene az igen tisztelt rangsoroló bizottságnak elbírálnia egyetlen gyűjtemény rangsorbéli helyzetét? Ebből is látszik az ötlet abszurd volta! Soha, egyetlen növényem beszerzésénél sem volt szempont, hogy azt amatőr, hobbi, vagy úgynevezett szakgyűjteményből vásároljam meg. A növény egészsége, szépsége, ára volt a döntő. A 20 év tapasztalata az is, nem létezik a növény tudományos nevére vonatkozóan semmilyen garancia, vásároljuk azt akármilyennek nevezett gyűjteményből. Egyesületeink legfontosabb feladata a pozsgásnövények minél szélesebb körű megismertetése, a figyelem felkeltése e növények létezésére, ezáltal minél több ember megnyerése, gyűjtő szenvedélyének felélesztése. Érdekes, arról még soha nem cikkezett senki, hogy ezek a célok, milyen módokon lennének elérhetők. Pedig nagyon érdekes és hasznos volna, főleg a mai körülmények között. Egy biztos, az említett célok megvalósításától csak távolodni fogunk, ha bármilyen módon elkezdődne a gyűjtők ilyen-olyan címkézése.

Ficzere Miklós
Debrecen

Örömmel fogadnánk a témával kapcsolatosan bárki hozzászólását, véleményét.

Címkék

Hozzászólások

Mánfai Gyula képe

Kedves Miklós!
Mindenki gondolat menetében egy hiba van. Senki sem volt vevő gondolataimra még megbeszélés szintjén sem. Csak egyet értem el vele átkok sorát zúdítottátok rám. Részben érthető. Ha egy több, mint 100 éves egyesület (tudomásom szrint) a DKG sem foglalkozik ilyennel, akkor én minek ugatok bele. Talán a Biológiai Pokolgép miatt!
Tisztelettel: Mánfai Gyula, aki mint minden ember Ő sem tévedhetetlen.

Mánfai Gyula

Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.