Szemelvények múltunkból I.

Hírlevél

Az 1960-as évek elején az országra boruló hangtompító fátyol ellenére azért mégis történt néhány érdekes dolog, amely a kaktusz és pozsgásnövény kedvelőket érintette. Ha irányítottan is, és csöndben, de országszerte elkezdődött a különböző természettudományos területek után érdeklődők csoportokká szervezése, elsősorban a megyékben működő Megyei Művelődési Központok által. Ekkor kezdte el munkáját az orosházi Petőfi Művelődési Központ Dísznövény Klubja, melynek elnöke, Soós Béla 2011-ben az orosházi kaktuszkiállítás után írja a következőt: „Az első kiállítást 1962-ben, 49 éve rendeztem, úgy gondolom egyedülálló volt egy ilyen kisvárosban, mint Orosháza.” Ez a mondat ma, 2012-ben azt is jelenti, ebben az évben 50 éves a Dísznövény Klub, ahol szép számmal képviseltetik magukat a kaktuszgyűjtők is. A TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) szintén jelen volt a megyékben. A budapesti TIT szervezetben Növénykedvelő Szakkör tevékenykedett, melyből 1962-ben néhány kaktuszgyűjtő kivált, majd megalakították az ország első Kaktuszkedvelő Szakkörét a pesterzsébeti Vasas Művelődési Központban, rövidebb nevén a Csiliben. Rövidesen az ország más településein is alakultak szakkörök elismerten vagy nem elismerten. Az elismertség azt jelentette, amikor a szakkörök Kaktuszkedvelők Szakköre néven a megyei Művelődési Központok fennhatósága alá kerültek. A hiba az, hogy ma a nem elismert időszakra mintha senki sem lenne kíváncsi. Igaz, alig dokumentált, de nem lehet érdektelen időszak. Hogy mennyire központilag történt a szervezés, az jól sejthető az egységes névadásból: Növénykedvelő Szakkör, Kaktuszkedvelők Szakköre, ez utóbbi név mindenhol megjelent a megyékben, ahol a kaktuszgyűjtő csoportok megalakultak. Különös, de mindenhol e néven nevezték magukat a csoportok, mintha más név szóba sem kerülhetett volna. Kaktuszkedvelők Szakköre néven nem sokára elkezdte foglalkozásait többek között a Komárom megyei, a Heves megyei csoportosulás. Igen figyelemre méltó a Heves megyei Kaktuszkedvelők Szakköre, mivel tájékoztatót is kiadtak, melyből ismereteim szerint összesen négy füzet jelent meg. Vajon hol lehetne hozzájutni, és miért szűnt meg?
50. éves ünnepi kiállításunk megnyitóján Új Imre, a Hajdú-Bihar megyei Művelődési Központ egykori munkatársa elmondta, Debrecenben annak idején nem csak a Kaktuszkedvelők Szakköre indult el, hanem az Akvarisztikai Szakkör, a Díszmadár Szakkör, a Csillagászati Szakkör. A Csillagászati Szakkör ma is működik, és ez évben szintén megünnepelték az 50 éves évfordulójukat.
Időrendiséget tartva, nézzünk néhány fontos eseményt, olykor sorsfordító történést bemutató, ma ismert korabeli dokumentumot.
Az első, egy riport a Hajdú-Bihari Napló 1962. június 23-i számából Egy délelőtt a Debreceni Füvészkertben címmel, amelyben Dr. Nemes Lajos, a Kaktuszkedvelők Szakköre megszervezője beszél a Füvészkert érdekességeiről. (1. kép)
 Egy délelőtt a Debreceni Füvészkertben

Következő képen a Hajdú-Bihari Napló 1971. aug. 13-i számában megjelent beszámoló az első magyarországi Országos Kaktuszkiállításról. (2. kép)
 Kaktuszkiállítás nyílt Debrecenben

Az előző, 35. Hírlevélben megjelent „Emlékek és események 50 éves múltunkból” írásomban említettem, hogy az 1975. évi kiállításról beszámolt a Hajdú-Bihari Napló is, de hiába kerestem ezt a cikket a korabeli újságban, helyette pengével kivágott ürességet találtam. Nos, azóta voltak, akik a segítségemre siettek, és sikerült kimásolni ezt a cikket, amely 1975. aug. 17-én jelent meg a Hajdú-Bihari Naplóban. Címe: Kaktuszkiállítás Debrecenben. (3. kép).
 Kaktuszkiállítás Debrecenben

Végül olvashatják az egység szellemében fogant, 1973. január 20-án megkötött megállapodást, sok alapvető kijelentéssel és megfogalmazással, napjainkig ható következtetések levonásának lehetőségével. Mi lehet a legfontosabb megállapítás? A Debreceni Kaktuszkedvelők Szakköre úgy lett az MKOE Hajdú-Bihar megyei szervezete, hogy megmaradt a szakköri formája, azaz önállósága, és párhuzamosan két szervezetet képviselt. Ez a legfontosabb megállapítás. Figyelemre méltó továbbá az akkori mércével igen bőkezű anyagi támogatás, amit a VMMK (Városi és Megyei Művelődési Központ) vállalt, lásd a megállapodás 3,5,7. pontjait. És a következő megállapítás a 6. pont alapján egyszerű ténybeli következtetés, minden minősítést kerülendő felhang nélkül. Az akkori, tehát az 1973. évi MKOE a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) által irányított, támogatott és ellenőrzött szervezet volt. Ugyanakkor az is érthető, hogy az említett három befolyás érvényesülhetett a Kaktuszkedvelők Szakköre irányában is a VMMK részéről. Érdekes feladat lenne kideríteni, a megállapodást megkötő felek által vállalt kötelezettségek milyen módon valósultak meg, hogyan kerültek teljesítésre?
Megállapodás (1. oldal)Megállapodás (2. oldal)Megállapodás (3. oldal)

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.