Natter-Nád Miksa: Új virágos könyv

Hírlevél

Könyvespolcra ajánljuk

Ez alkalommal egy több mint 70 évvel ezelőtt megjelent régi könyvet mutatunk be, amely kaktuszokról is érdekes ismereteket tár az olvasók elé. Már a címlapon is egy virágos kaktusz hajtás látható. A könyv antikváriumokban szerezhető be néhány ezer forintos áron, ha kapható!
A könyv eredeti ajánlója az Erdészeti Lapokban jelent meg, melyet most közreadunk.

Natter-Nád Miksa: Új virágos könyv. (Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása, Budapest, 1942. Ára 8.50 P.) Három évvel ezelőtt érdekes munka jelent meg a magyar könyvpiacon, amely a kertészek, a virágkedvelők és természetbarátok körében méltán keltett nagy feltűnést. Natter-Nád Miksa, a kitűnő tollú újságíró sokrétű tehetségének egészen új oldalát mutatta be akkor

„Virágos könyv" c. művével. Mégpedig olyan rokonszenves megnyilvánulásban, hogy egycsapásra meghódította vele még a szépirodalomhoz nem értő vagy a világ hiúságaitól elfordult lelkeket is. Mert ki tudná megtagadni elragadtatását és szeretetét a nagy Természet legszívhezszólóbb, örökszép csodájától, a virágtól? És ki ne hallgatná örömmel azt, aki a virágról sokat és színesen tud mesélni? Mégpedig nemcsak szórakoztató történeteket kerti és szobai növényeink származásáról, meghonosításuknak sokszor szinte hihetetlen körülményeiről, hanem számos adatot arról is, milyen bánásmód és ápolás biztosítja kedvenceink legjobb fejlődését és hosszú életét. Natter-Nád Miksa könyve tehát botanikai és növényélettani ismereteinket is jelentősen gyarapította, és ezért volt olyan komoly sikere a szakkörökben is. Ez késztette a természetimádó szerzőt az újabb kötet megírására, amely 293 oldalon újabb 108 virág történetét, tulajdonságait és kezelésének a módját írja le. De most a szerző ezenfelül összegyűjtötte a könyvében tárgyalt virágokhoz fűződő mondákat, regéket, a régi korok kuruzslóinak a növényekkel kapcsolatos hagyományait és a híres orvosfüvészeknek a növények gyógyító erejéről tanúskodó közléseit. Elmondhatjuk: az „Új virágos könyv" valóban páratlan a maga nemében és olyan érdekes olvasmány, hogy le sem tudjuk tenni addig, amíg a végére nem értünk. A szerző maga ezt írja könyve előszavában: „Célom most is az volt, hogy a mondákon, a regéken, a babonákon, a növények felhasználásának régi szokásain, eljárásain, a virágnyelv játékosságán keresztül még jobban kibontakozzék a növény jelentősége, megsejtett, de még teljesen fel nem ismert értéke és bájossága. A görög, latin, germán népek mithologiájának, népszokásainknak, a művészetnek, a költészetnek a növényekkel való kapcsolatából kétségtelenül megállapítható, hogy a növényvilág mélyen belenyúlik a művelődéstörténetbe is, ha tehát megismerjük a növények történetét, teljesebbé, áttekinthetőbbé válik a művelődéstörténetnek sok homályosnak tetsző fejezete is, különösen pedig az az út, mely a növény felhasználásának kezdetleges kísérletezéseitől, a növényben rejlő szépség felismeréséhez vezetett." Aki a nagy gonddal összeállított, Hausser Adorján, László József és Wesely Norbert ügyes rajzaival ékes munkát figyelemmel áttanulmányozza, sok-sok el nem múló kinccsel érzi magát gazdagabbnak. M.

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.