MKPT - Közgyűlési meghívó

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület

Közgyűlési meghívó

2014 szeptember 18-án, csütörtökön 15.00 órai kezdettel egyesületünk rendkívüli közgyűlést tart.
A Közgyűlés helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u. 3. sz.

Napirendi pontok:

1.) A Debreceni Törvényszék Tpk. 62.038/1999/28. számú hiánypótlást előíró végzésének ismertetése
Előadó: Szászi Róbert

2.) Az egyesület alapszabályának – a Debreceni Törvényszék előírásai szerinti módosítása és módosításaival egységes szerkezetbe foglalása.
Előterjesztő: Szászi Róbert

3.) Egyesületi tisztségviselőinek megválasztása.
Előterjesztő: Szászi Róbert

4.) Felügyelő bizottság létrehozása, elnökének és tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Szászi Róbert

5.) 2013. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása. Előterjesztő: Tóth Norbert

6.) 2014. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Tóth Norbert

7.) Egyebek
Előterjesztő: Szászi Róbert

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesület rendes tagjainak több mint fele jelen van.
A közgyűlés határozatot kizárólag a napirenden szereplő kérdésekben hozhat.
Amennyiben a közgyűlésen az egyesület rendes tagjainak több mint fele nem jelenik meg, úgy a közgyűlés határozatképtelen. A közgyűlés határozatképtelensége esetében megismételt közgyűlést kell tartani.
A határozat-képtelenség esetén az egyesület megismételt közgyűlése 2014. szeptember hó 18. napján (a közgyűlés időpontját követően) 16.00 órakor kerül megtartásra Csapókerti Közösségi Házban, Debrecen, Süveg u. 3. sz. alatt.
A megismételt közgyűlés a jelen lévő rendes tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlésen a közgyűlési napirenden szereplő kérdések kerülnek megtárgyalásra és ezen kérdésekben hozható elfogadó határozat.
Úgy a közgyűlésen, mint a megismételt közgyűlésen nyíltan kell szavazni a határozati javaslat elfogadásáról. A határozati javaslat akkor válik határozattá, ha azt az egyesület jelen lévő rendes tagjainak többsége támogatja. Kivételt képez ezen rendelkezés alól az alapszabályt érintő kérdések, amely a jelen lévő rendes tagok 2/3-adának támogatásával módosítható.
A határozatképes közgyűlésen, illetve megismételt közgyűlésen a jelen lévő rendes tagok 1/3-da kérheti titkos szavazás elrendelését. Ilyen indítványról a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen jelen lévő rendes tagok nyíltan leadott többségi szavazattal döntenek.
Az egyesület különleges jogállású tagjai (tiszteletbeli és pártoló tagok) a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
A közgyűlés napirendjén szereplő kérdések kiemelkedő fontosságára az egyesület minden rendes és különleges jogállású tagjának megjelenésére számít az egyesület vezetősége.
Debrecen, 2014. év szeptember 10.

Dr. Csajbók József,
az egyesület elnöke

Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.