Meghívó rendes évi közgyűlésre

Ficzere Miklós képe

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület

Közgyűlési meghívó

Egyesületünk rendes évi közgyűlést tart 2015. március 28-án, szombaton 15 órai kezdettel.
A Közgyűlés helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u. 3. sz.

Napirendi pontok:

1.) A Debreceni Törvényszék Tpk. 62.038/1999/35. számú végzésével hatályossá vált alapszabályban előírt adminisztrációs feladatok egyeztetése, megbeszélése
Előadó: Szászi Róbert

2.) Közhasznúsági szerződések előkészítésének jelenlegi helyzete, a közhasznúsági feladatok kiválasztása a vonatkozó törvényben előírtaknak megfelelően.
Előterjesztő: Dr. Csajbók József

3.) A 2014. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági mellékletének ismertetése, megtárgyalása és elfogadása.
Előterjesztő: Tóth Norbert

4.) A 2015. év pénzügyi terv ismertetése, megvitatása, elfogadása
Előterjesztő: Tóth Norbert

5.) A 2016. évi tagdíj meghatározása
Előterjesztő: Tóth Norbert

6.) A Debreceni Pozsgástár, a Hírlevél és a Honlap értékelése, fejlesztési elképzelések
Előterjesztő: Ficzere Miklós

7.) Egyebek
a.) Iskolaprogram értékelése
b.) Újságcsere
c.) Kiállításokon, vásárokon való részvétel
Előterjesztő: Szászi Róbert

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesület rendes tagjainak több mint fele jelen van.
A közgyűlés határozatot kizárólag a napirenden szereplő kérdésekben hozhat.
Amennyiben a közgyűlésen az egyesület rendes tagjainak több mint fele nem jelenik meg, úgy a közgyűlés határozatképtelen. A közgyűlés határozatképtelensége esetében megismételt közgyűlést kell tartani.
Határozatképtelenség esetén az egyesület megismételt közgyűlése 2015. március hó 28. napján (a közgyűlés időpontját követően) 16.00 órakor kerül megtartásra a Csapókerti Közösségi Házban, Debrecen, Süveg u. 3. sz. alatt.
A megismételt közgyűlés a jelen lévő rendes tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlésen a közgyűlési napirenden szereplő kérdések kerülnek megtárgyalásra és ezen kérdésekben hozható elfogadó határozat.
Úgy a közgyűlésen, mint a megismételt közgyűlésen nyíltan kell szavazni a határozati javaslat elfogadásáról. A határozati javaslat akkor válik határozattá, ha azt az egyesület jelen lévő rendes tagjainak többsége támogatja. Kivételt képez ezen rendelkezés alól az alapszabályt érintő kérdések, amely a jelen lévő rendes tagok 2/3-adának támogatásával módosítható.
A határozatképes közgyűlésen, illetve megismételt közgyűlésen a jelen lévő rendes tagok 1/3 - da kérheti titkos szavazás elrendelését. Ilyen indítványról a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen jelen lévő rendes tagok nyíltan leadott többségi szavazattal döntenek.
Az egyesület különleges jogállású tagjai (tiszteletbeli és pártoló tagok) a közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
A közgyűlés napirendjén szereplő kérdések kiemelkedő fontosságára az egyesület minden rendes és különleges jogállású tagjának megjelenésére számít az egyesület vezetősége.
Debrecen, 2015. év március 13.

Dr. Csajbók József
sk.
az egyesület elnöke

Csatolt állomány(ok): 
Címkék
Címke: 
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.