Ismerkedjünk a növényvédelemmel VIII.

Hírlevél

Szabadforgalmú (III. kategóriás) gyomirtó szerek

A 2013. évben engedélyezett szabadforgalmú gyomirtó szerek az alábbiakban találhatók, a felhasználásukra vonatkozó részletes tudnivalókkal. Fontos tudni, hogy valamely szer kivonását követően a raktári készlet egy adott ideig még forgalmazható! A gyomirtó szerek segíthetnek a sziklakertet fenntartóknak az agresszív gyomnövények elleni küzdelemben. Ehhez ismerni kell az adott gyomnövény egy-, vagy kétszikű voltát, s ugyanezt a betelepített növényeinkről is, amelyeket szükség esetén takarással védjünk. Lehetőleg ne használjunk a sziklakertben olyan szert, amely a talajra kipermetezve a talajba szivárogva a gyökereken keresztül fejti ki hatását. A biztonságos gyomirtáshoz azonban az előzőkben említetnél is több ismeret megszerzése javasolt. Önmagában a szerválasztás is nagy körültekintést igényel. A növényvédő szerekre érvényes szeszesital fogyasztási tilalom a vegyszeres növényvédelmi tevékenység megkezdése előtt 8 órával lép életbe, és a munka befejezését követő 8 órán keresztül tart. Megjegyzendő, hogy a növényvédő szerekkel végzett munkák során semmi sem bízható a véletlenre. A növényvédő szerek alkalmazása esetén mindenek előtt figyelmesen el kell olvasni a csomagolóburkolat címkéjén feltüntetett előírásokat, utasításokat. Biztonságos munkavégzéshez a munka során ezeket maradéktalanul be kell tartani. Amennyiben további információra van szükség, úgy szakemberhez, növényorvoshoz kell fordulni. Nem kerül ismertetésre minden olyan szer, amelyek hatóanyaga azonos vagy hasonló. Ez főleg a réz és kén készítményeket érinti.
Az alábbiakban leírtak tájékoztató jellegűek, még akkor is, ha az részben vagy egészben megegyezik a növényvédő szer csomagolására írtakkal, és nem helyettesítik a csomagolásra írtakat!!

Gyomirtó szerek

Agil 100 EC

Hatóanyag: 100 g/l propaquizafop. Magról kelő egyszikű gyomok irtására.
Almatermésűek, borsó, burgonya, cukorrépa, földieper, hagyma, káposztarepce (őszi), káposztarepce (tavaszi), mustár, napraforgó, olajretek, paprika, szója, szőlő.

Amega

Gyomirtó szer. Hatóanyaga: 360 g/l glifozát (IPA só)
Magról kelő egy és kétszikű gyomok, valamint évelő egy és kétszikű gyomok. Almatermésűek>3, árokpartok, árpa (tavaszi, őszi), búza (őszi), csatorna part, csonthéjasok >3, erdészet (lucfenyő, erdeifenyő és duglász fenyő>2), erdészet (összes fafaj), fakitermelés, gyep, héjas gyümölcsűek >3, kiskertek, kukorica (takarmány), lakókörnyezet, legelő, lucerna, mezőgazdaságilag nem művelt területek, napraforgó, repce, szántóföld, szója, szőlő>3, tarló, vasúti pályatestek.

Barclay gallup hi-active

Gyomirtó szer. Hatóanyaga: 490 g/l glifozát (IPA só)
Magról kelő egy és kétszikű gyomok, valamint évelő egy és kétszikű gyomok. Almatermésűek>3, árokpartok, árpa (tavaszi, őszi), búza (őszi), csatorna part, csonthéjasok >3, erdészet (lucfenyő, erdeifenyő és duglász fenyő>2), erdészet (összes fafaj), fakitermelés, gyep, héjas gyümölcsűek >3, kiskertek, kukorica (takarmány), lakókörnyezet, legelő, lucerna, mezőgazdaságilag nem művelt területek, napraforgó, repce, szántóföld, szója, szőlő>3, tarló, vasúti pályatestek

Benefex

Hatóanyag: 18 % benefin (benfluralin)
Egy és néhány kétszikű gyom ellen borsó, dinnye, dohány, lucerna (újvetésű), napraforgó, saláta, szarvaskerep, uborka, vöröshere állományban.

Compo gyomirtó szer gyeptrágyával

Hatóanyag: 7 g/kg 2,4-D + 1 g/kg dikamba + 31 % műtrágya
Díszgyep, sportgyep: évelő és magról kelő kétszikű gyomok.

Dicophar

Hatóanyag: 70 g/l 2,4-D + 70 g/l MCPA + 42 g/l MCPP-P (mekoprop-P) + 20 g/l dikamba
Gyepben magról kelő és évelő kétszikű gyomok.

Gladiátor 480 SL

Hatóanyag: 480 g/l glifozát-izopropilamin-só. Javasolt felhasználás és dózis: szántóföldi kultúrák,
3 évesnél idősebb gyümölcsös, szőlőültetvényben magról kelő egy- és kétszikű gyomok: 2,0-4,0 l/ha, szántóföldi kultúrák, 3 évesnél idősebb gyümölcsös és szőlő ültetvényben évelő egyszikű gyomok ellen: 4,0-6,7 l/ha, búza, évelő egyszikű gyomok, évelő kétszikű gyomok ellen: 4,0 -6,0 l/ha, lucernában aranka ellen: 0,5-0,7 l/ha, erdészet, fakitermelés, sarjhajtások irtására: 3,5%, mezőgazdaságilag nem művelt területek totális gyomirtása, cserjeirtás: 5,0 -6,7 l/ha, napraforgó érésgyorsítás: 2,0 l/ha, kukorica érésgyorsítás: 2,0 l/ha, napraforgó érésgyorsítás, évelő gyomok ellen: 5,0 l/ha, kukorica érésgyorsítás, évelő gyomok ellen: 5,0 l/ha.

Gyom-stop

Elpusztítja az évelő és magról kelő kétszikű gyomokat.
Legideálisabb gyomirtási időszak: május-június és augusztus-szeptember, 2-4 nappal a fűnyírás követően végezzük el a kezelést, amikor az éjszakai hőmérséklet 10C° felett van. Nyáron a permetezést reggel vagy este végezzük. Erős napsugárzásnál, vagy nagy melegben ne permetezzünk a megperzselődés veszélye miatt. A kezelést követő 24 órában eső csapadék a készítmény hatékonyságát csökkenti.

Glialka 480 PLUS

Hatóanyag: 360 g/l glifozát (IPA-só)
Totális gyomírtás.

Pendigan 330 EC

Hatóanyag: 330 g/l pendimetalin. A készítmény a magról kelő egyszikű- és néhány kétszikű
gyomnövény ellen hatékony. A hatás kifejtéséhez 5-15 mm bemosó csapadék szükséges. Kijuttatás: Kalászosokban vetés után, kelés előtt preemergensen, vagy a kultúrnövény kelése után a bokrosodás kezdetéig posztemergensen kell a készítményt kijuttatni. Rizsben a kultúrnövény kelése után annak 1-2 leveles állapotában, vagy preemergensen a vetést követő 3 napon belül kell kijuttatni. Kukoricában a kultúrnövény vetése után, kelés előtt preemergensen, vagy korai posztemergensen a kukorica szögcsíra állapotában kell a szert kijuttatni. Napraforgóban preemergensen a vetést követő 3 napon belül, vagy vetés előtt 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva kell a készítményt alkalmazni. Dohányban palántázás előtt a talajra permetezve, vagy 2 -4 cm mélyen a talajba dolgozva. Kacsgátlásra a kacsok 1-3 cm fejlettsége mellett, dohánytövenként 10-
20 ml 1,5 %-os permetlé szükséges. Burgonyában preemergensen a végleges bakhátak kialakítása után kell a készítményt kipermetezni, amíg a burgonya csírái 3-4 cm-rel a talajfelszín alatt vannak. Borsóban, lóbabban preemergensen a vetést követő 4-5 napon belül kell a kezelést elvégezni. Szójában preemergensen, a vetést követő 2-3 napon belül, vagy a vetés előtt sekélyen 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva kell a készítményt alkalmazni. Lucernában arankairtásra egy évesnél idősebb állományban kora tavasszal, a lucerna nyugalmi állapotában kell kijuttatni a készítményt.
Hagymában preemergensen a dughagyma, és a magtermő anyahagyma kiültetése után azonnal, magvetés esetén a vetést követő 3 napon belül kell a készítményt kipermetezni. Sárgarépa, petrezselyem esetén preemergensen, vetés után 4-5 napon belül, zeller esetében a palántázás előtt
8-10 nappal kell kipermetezni a készítményt. Paradicsom, paprika palánták kiültetése előtt 8 -10 nappal kell kijuttatni a készítményt. Káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé kultúrnövények palántáinak kiültetése előtt 8-10 nappal kell kipermetezni a készítményt. Almatermésűek, csonthéjasok esetében kora tavasszal, gyommentes, aprómorzsás talajfelszínre kell kipermetezni a készítményt. Bogyósokban kora tavasszal, jól elmunkált talaj felszínre kell kijuttatni a készítményt. Szőlőben a készítményt kora tavasszal, a szőlő fakadása előtt, jól elmunkált, aprómorzsás talajra kell kijuttatni. Fűszer-és gyógynövény kultúrákban preemergensen kell a készítményt kipermetezni. Dísznövények esetében a kezeléseket a hagymák nyugalmi időszakában kell elvégezni. Erdészeti kultúrákban a kezelést fakadás előtt, nyugalmi állapotban, a gyomnövények megjelenése előtt kell elvégezni. Kombinálhatóság: Fenti kultúrákban az azokban engedélyezett összes preemergens gyomirtó szerrel kombinálható. Különleges előnyei: felhasználhatósága rugalmas, jól irtja a kakaslábfű, selyemmályva, vadköles fajokat, valamint a muharféléket és a libatopféléket. Engedélyezett kultúrák: őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, triticalé, rizs, kukorica, napraforgó, dohány, burgonya, borsó, lóbab, szója, vöröshagyma, (kivéve zöldhagyma), fokhagyma, póréhagyma, sárgarépa, petrezselyem, zeller, paradicsom, paprika, káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé, almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok, szőlő, fűszer-és gyógynövények, dísznövények, erdészet, lucerna, károsítók: magról kelő egyszikű és magról kelő kétszikű gyomnövények, kacsgátlás, aranka-fajok (Cuscuta spp.).

Fenti jegyzék tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos dokumentumnak. Nem szerepel benne az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesíti a készítmények egyedül mérvadó, az engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát, melynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően jelennek meg a termékek csomagoló burkolatán.
Folytatás köv.

Összeállította, írta: Ficzere Miklós
Debrecen

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.