Helia Bravo-Hollis: Las Cactáceas de Mexico

Ismertető: Helia Bravo-Hollis (1901-2001) biológus, botanikus. Mixcoac városában született. Az élőlények iránti érdeklődése már gyerekkorában megmutatkozott és ezt szülei is támogatták. Bár a mexikói forradalom a család életére is kihatással volt, tanulmányait szerencsére folytatni tudta.
A középiskola befelyezése után az UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) orvostudományi karán folytatta tanulmányait. Egy évvel később, mikor megindult a biológia önálló oktatása átjelentkezett és itt is végzett (az első nőként Mexikóban) 1931-ben honoris causa doktori címet szerezve. Doktori disszertációját a pueblai kaktuszflóra kiegészítéséből írta (Contribution to the knowledge of the cactus of Tehuacan, Puebla). Tanára, majd később munkatársa is volt Isaac Ochoterena professzor aki szintén a mexikói kaktuszok neves és elismert kutatója.
Már az előkészítő iskola folyamán oktató asszisztense volt az egyetemnek, végzése után pedig az 50-s évekig botanikát tanított. Ezután visszatért a tudományos életbe.
Már korán elkötelezte magát Mexikó és Közép-Amerika kaktusz és szukkulens flórája mellet 1951-ben megalapította a Mexikói Kaktusz Társaságot (Sociedad Mexicana de Cactología), majd 1959 -ben az UNAM botanikus kertjét. Élete során több mint 160 tudományos cikket és könyvet publikált, 60 fajleírás és 59 átsorolás fűződik a nevéhez. Számtalan díjban és elismerésben részesült, többek között a Cactus d’Or, amelyet az IOS 1980-ban ítélt meg Bravo-Hollis-nak.
Könyvének első részében a kaktuszok felfedezésének és kutatásának történetén túl azok néprajzi (etnobotanikai) vonatkozásainak külön fejezetet szentel, hiszen Mexikó ősi civilizációinak életében, kultúrájában fontos szerepe volt e növényeknek.
Az ilyen munkákban megszokott morfológiai ismereteket a legújabb ismeretekkel (pollenkutatás, biokémia, stb.) bővíti miden részletre kiterjedő alapossággal. Az elterjedésről szóló fejezet sem korlátozódik pusztán a kaktuszokra, hanem a sokoldalúbb ismeretek érdekében sorra veszi a mxikói vegetáció érintett tipusait.
A nemzetségek és fajok ismertetéséhez Buxbaum 1958-s rendszerét veszi alapul.
A leírások a nemzetségek alapos morfológia, rendszertani, elterjedési ismertetésével kezdődik, majd a fajok felsorolása után azok ismertetése következik. Minden egyes leírást, ismertetést, adatot a teljességre törekvés igénye jellemez. Kiterjed a köznapi nevektől az elterjedési adatok utalásaira amelyből azt is megtudhatjuk, hogy az adott helyen ki írta le a fajt. A leírásokat bőséges illusztráció (fotók és rajzok) teszi még értékesebbé.
Nem csak kaktuszgyűjtők és botanikusok számára értékes ez a munka, hanem tudományos szempontból is kiemlkedő és a mexikói kaktuszflóra iránti szeretet hatja át.
A kötetek 1978 és 1991-ben jelentek meg a Mexikói Független Nemzeti Egyetem (Universidad Nacional Autónoma de México) gondozásában.Csatolt állomány(ok): 
Szerzői jog: 
szerzői jogi oltalom alatt (jogosultságok fenntartva)
Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.