Gratuláció

Hírlevél

Elismerésünket fejezzük ki Társaságunk elnökének, Dr. habil Csajbók Józsefnek, aki megszerezte a habilitált doktori címet, amihez további sikeres oktatói és eredményes kutatói munkát kívánunk.

Mit jelent a doktor habil cím?

A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése. Habilitációs eljárás lefolytatására valamely tudományterületen és tudományágban az az egyetem jogosult, amely doktori képzésre és doktori (PhD) fokozat odaítélésére is jogosult. A habilitációt az Egyetem habilitációs bizottsága ítéli oda. Az Egyetem habilitációval ismeri el annak a magyar és külföldi állampolgárnak az oktatói és az előadói képességét, valamint a tudományos teljesítményét, aki megfelel a következő feltételeknek:

1. A doktori (PhD), illetve a tudomány kandidátusa fokozat megszerzése óta legalább 5 éven át magas szintű, önálló, tartós, tudományos tevékenységet folytat;
2. A nemzetközi tudományos életben is közzétett és elismert új tudományos eredményekkel számottevően hozzájárult valamely tudományág fejlesztéséhez, és mindezzel bizonyította képességét a tudomány önálló művelésére;
3. Rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat (kutatási eredményeit referált szakmai folyóiratokban és szakkönyvekben teszi közzé, előadásokkal rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken);
4. A hazai és a nemzetközi tudományos szakmai közéletben tevékenyen részt vesz;
5. Valamely tudományág területén széles körű áttekintéssel és korszerű tudományos szakismerettel rendelkezik;
6. Ismereteit áttekinthető, elsajátítható, logikus rendszerbe tudja foglalni, azaz tananyagformáló készséggel rendelkezik;
7. Rendszerbe foglalt ismereteit szóban (előadásban) és írásban (jegyzet, tankönyv) át tudja adni, azaz ismeretátadó készséggel rendelkezik;
8. Tudását anyanyelvén kívül idegen nyelven is képes átadni.

Címkék
Címke: 
Szerző: 
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.