Digitális Könyvtárunk újabb fejleményei

Hírlevél

Az alábbi ismertető nem az előző Hírlevélben írtak ismétlése, hanem annak az újabb ismeretekkel és fejleményekkel való kiegészítése, amely a felmerülő problémák és a digitális könyvtár használata során adódó kérdésekre, jelenségekre is választ kíván adni, s mint ilyen, nem mellőzhet korábbi ismétléseket sem.

Könyvszkennelés és a magyar szukkulentológia digitális könyvtárának létrehozása.

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság könyvszkennelési lehetőséghez jutva tervei szerint minden olyan régebbi, vagy napjainkban megjelent szakirodalmat közreadni kíván pdf - formátumban honlapján a Digitális Könyvtárban, s ezáltal az interneten, amelyek közreadását a jogszabályi környezet lehetővé teszi. A közreadás nem jelenti azt, hogy a közreadott újságok, könyvek és egyebek szabadon felhasználhatók lennének. A felhasználhatóság szabadságát zöld, sárga és piros tárcsákkal fogjuk jelezni. Ezekhez a jelzésekhez kérjük, mindenki igazodjon, amennyiben nem kíván jogi bonyodalmakba keveredni. A tárcsákhoz írott jelentés tartalmon kívül egyéb felvilágosítást nem fogunk tudni adni, mivel jogi tanácsadással szolgálni nem áll módunkban. A tárcsákhoz írt jelentés tartalom csak tájékoztató jellegű, minden egyéb felelősség vállalás nélkül. A könyvtárban található dokumentumok elektronikus formában szabadon másolhatók, terjeszthetők, de kizárólag saját célokra, kifejezetten nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használhatók. A kereskedelmi jellegű felhasználás kizárt!! A könyvszkennelés részünkre elérhető technikája költséges és időigényes folyamat, de ez nem akadálya a honi szukkulentológia digitális könyvtára megalkotásának, amely reményeink szerint az idegen nyelvű digitális szakirodalomtól elkülönítve lesz megtalálható honlapunkon. Az elkülönítés magyarázata az, hogy a mi Digitális Könyvtárunk a mi munkánk eredménye, azt mi készítjük, az elkészítés minden nyűgét, baját végig kínlódva, valamint nem kell egy külön linken kapcsolódni más, idegen honlaphoz a digitalizált tartalom eléréséért. A digitalizálás 300 dpi felbontásban készül, ami az adott technika mellett a legoptimálisabban végezhető. Lehetőség lenne 600 dpi felbontásra is, de ez lényegesen időigényesebb folyamat.
A digitalizálás menete:

  1. az írás képének beolvasása, majd tif formátumba konvertálása;
  2. a képen szereplő szövegmezők, szövegsorok vizsgálata;
  3. a szöveg mezőkben, a sorokban szereplő betűk vagy betűpárok felismerése;
  4. a felismert szöveg ellenőrzése. Az előző négy lépést az optikai karakterfelismerő (OCR) program végzi.
  5. Az 5. lépésben összeállításra kerül a pdf formátum, amelyből könnyedén kereshet szövegrészekre vagy szavakra; kimásolhatja a képeket (nem mindig lehet), vagy szövegrészeket más alkalmazások számára; végül a teljes szöveget elmentheti szöveges fájlként, majd szabadon szerkesztheti. A gerinccel függőleges lefutású szövegmezőket (pld. táblázatok) tartalmazó oldalakat a program automatikusan a szokásos módon olvasható vízszintes irányba fordítja.

Technikai korlátként jelentkezik, hogy a honlapunkra feltehető legnagyobb fájlméret 48 Mb. A nagyobb terjedelmű vagy sok képet tartalmazó könyvek beszkennelésekor 60-80-100 Mb méretű pdf fájlokat kapunk. Ez azt jelenti, hogy egy az egyben ezek nem tölthetők fel honlapunkra, ezért azokat két részre kell bontani, és két részben tudjuk feltenni. A végeredmény természetesen mindenkié, amit örömmel teszünk le a magyar szukkulentológia asztalára, s ezáltal bőséges szakirodalmi ismeretet biztosítva egyetemi, főiskolai hallgatóknak diplomamunkájuk elkészítéséhez, kutatóknak kutatásaikhoz, és mindenki másnak, akik e tárgyban valamilyen publikáción kívánnak dolgozni. Azt is tudjuk és reméljük, hogy a Digitáli s Könyvtárban lévő szakirodalmak szerzőinek nevét és munkáiknak olvasottságát, szélesebb körű megismertetését nagymértékben elősegítjük, ami a szerzők részére sem lehet érdektelen.

Rövidesen elsőként a következő négy könyvet tesszük közzé olvasóink számára:

1. N. Szentirmay Teréz: Pozsgás növények

A könyv 1974-ben jelent meg, puhakötésben 170 oldal terjedelemben, 4 színes képpel, 87 fekete-fehér képpel és 21 FF rajzzal, 10.000 példányban.

„A mai hobby-kultusz egyik legszebb válfaja a növények gyűjtése, termesztése. Bár ízlésünk, lehetőségeink különbözőek, ám egy biztos, valamennyien gyönyörködni akarunk az élet egy darabjában. Színt, vidámságot igyekszünk teremteni magunk körül. Az afrikai, amerikai földről származó, rendkívül változatos alakú, sokszor bizarr formát öltő pozsgások sokaságában erre bőven meg is van a lehetőség, hiszen kellő hozzáértéssel a lakásnak, kertnek egyaránt hálás és mutatós, olykor szenzációs díszei lehetnek — ha valaki egy kicsit is szereti őket, nem sajnálja tőlük az időt. Sok közülük ugyan már közismert, csak még azt hisszük róluk, hogy kaktuszok, pedig nem minden kaktusz, ami pozsgás! Milyen szempontok alapján válasszuk ki jövendő pozsgásainkat? Mit kívánnak környezetüktől (talaj, hő, fény, víz, stb.)? Miként védjük őket a betegségektől, kártevőktől? Ezekre a kérdésekre ad hiteles feleletet Szentirmay Teréz, a Debreceni Botanikus kert kertészmérnöke, a pozsgások megbízható szakértője. Nemcsak a kezdők ismereteinek bővítésére törekszik, hanem a gyűjtőknek készült nagy faj- és fajtaválasztéka lehetőséget ad az elmélyülésre is, hiszen 43 növénycsaládból, mintegy 200 nemzetségből s több száz fajból kedvünkre válogathatunk. Ajánljuk a könyvet minden virágkedvelőnek, növénygyűjtőnek.” (Idézve a könyv fülszövege)

2. Mészáros Zoltán—Szabó Dezső: Törpe kaktuszok

Megjelent 1971-ben 129 oldalon, puhakötésben, 109 ábrával, melyek nagy többsége FF kép, 10.000 példányban.

„Lombtalan törzsű, rejtelmesnek tűnő, olykor groteszk, olykor meg bohókás alakú, messzi világrészből jött, zárkózott növények a kaktuszok, a N a p g y e r m e k e i, mert őket köszönti elsőnek és tőlük búcsúzik utoljára a Nap. Vannak közöttük több méteres óriások, tudunk fán lakókról, kúszó és elfekvő cserjékről, és ismertek a szúrós kis golyóbisok, hengerecskék. E gömbszerű kis apróságok egy része már a növényvilág törpéi közé tartozik. Hogy mekkorák? A törpe kaktuszok felnőtt korukban sem nagyobbak néhány centiméternél, és a legfejlettebb példány is mindössze tíz centiméter. Így erkélyen, ablakpárkányon vagy akár a szoba világos sarkában könnyen elhelyezhetők, és fajuk minden ékességével, színpompás virágjukkal ajándékozzák meg gondos gazdáikat. Hazájuk Észak- és Dél-Amerika végtelen hegyvonulatai. A nálunk könnyebben felnevelhető törpe kaktuszok az utóbbi földrészről származnak. Életükről, felnevelésükről, talajukról, oltásukról a szerzők sok hasznos tanácsot adnak, gondolva azokra a gyűjtőkre is, akik már a kaktuszok rendszertanába szeretnének elmélyülni, tudni akarják hovatartozásukat, nevüket, rokonságukat. És ha valaki most szánná el magát e különös
„hobbyra", neki is ajánljuk ezt a könyvet, bizonyára megismeri, megszereti a kaktuszbirodalom
eme csodálatos mikrovilágát.” (Idézve a könyv fülszövege)

3. Dr. Nemes Lajos - Szabó Dezső: Kaktuszok

Megjelent 1981-ben, kemény kötésben, 25.000 példányban 293 oldalon, 565 ábrával, köztük túlnyomó többségben FF kép és 16 oldal színes táblán 96 színes kép.

„Ezek között az egzotikus növények között szinte határt nem ismerő szélsőségekkel találkozhatunk. Az alig néhány centiméterestől a fává növő, 15—20 méter magas kaktuszokig, szinte minden méret és alak előfordulhat. Alakgazdagságukat talán csak virágpompájuk múlja felül. Ez a sok különlegesség nemcsak a szenvedélyes kaktuszgyűjtők csodálatára számíthat, hanem hálás dísze is lehet a száraz levegőjű lakásoknak. Ahány növény, annyi igény! Melyik szereti a napsütést, melyik szenved tőle? Mikor, mennyit kell öntözni? Melyik évszakban és meddig gyönyörködhetünk virágjában? Hogyan érhetjük el, hogy hosszú ideig csodálhassuk szépségét? Ezekre és még sok más kérdésre is választ kapunk ebből a mintegy 500 db fényképpel illusztrált könyvből.” (Idézve a könyv fülszövege)

4. Mészáros Zoltán: Kaktuszok

Megjelent 1969-ben, kemény kötésben, 311 oldal terjedelemben, 9.400 példányban. A könyv 245 ábrát tartalmaz, melyek nagy többsége FF fénykép.

„Hazánkban a kaktuszok egyre népszerűbbé válnak. Vajon miért? Századunk embere — különösen a nagy városokban — mind távolabb kerül a természettől. Ez a civilizáció velejárója. Az emberek világszerte elvárosiasodnak, és ennek ellensúlyozásaképpen egyre jobban vágyódnak a természet után, amit a városokban a parkok zöldje képvisel, az utak, terek fái, cserjéi. A bérházak, toronyházak tövében a természet tavaszi ébredését a parkok aranyeső bokrainak sárga virágözöne jelzi. Az ősz meg akkor köszönt be a városba, amikor a hideg szél sárga platánleveleket sodor a járdán, meg nagyot koppan s tovagurul a gesztenye…
…Az utóbbi néhány évben a kiskert és a lakás növényeivel foglalkozó könyveknek egész sora látott napvilágot, köztük kaktuszokkal foglalkozó könyv is akadt. Hogy most újra könyv kerül a kaktuszkedvelők kezébe, azzal magyarázható, hogy egy fokkal tovább szeretnénk lépni, több növényt mutatok be, s olyan összefüggéseket is megvilágítok, amelyekből a kaktuszoknak a lombos növényekétől erősen eltérő, rejtelmesnek tűnő életére is fény derül. Gyakran hangzik el a kérdés: miért nem virágzik a kaktusz, mikor látszólag mindent megkap, amire szüksége van? Igaz-e, hogy a kaktuszok nagy része csak hétévenként vagy még ritkábban virágzik? Ezekre a kérdésekre is feleletet szeretnék adni. Közben talán sok-sok tévhitet is sikerül majd eloszlatnom, hogy a kaktuszok barátai minden évben gyönyörködhessenek növényeik fejlődésében, virágzásában, sőt termésérlelésében is. Könyvem még több barátot szeretne szerezni a kaktuszoknak. Budapest, 1968. május. A szerző „(Idézet az Előszóból)

Ezúton fejezem ki köszönetemet a könyvek szerzőinek, amiért engedélyezték könyveik digitalizálását és közzétételét honlapunkon.

Végezetül ismét felidézzük a digitális könyvtárunkban alkalmazott tárcsákat és jelentésüket:

  • : közkincs
  • : bizonytalan jogosultságok
  • : jogosultságok fenntartva

Ficzere Miklós, Debrecen, 2013. január 27.

Honlapunkon a következő linkeken érhetik el az eddig digitalizált kiadványokat: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-magyar-kaktusz-es-pozsgas-tarsas...

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.