Diószegi Sámuel: „Orvosi füvész könyv, mint a Magyar füvész könyv praktikai része” pdf

Ficzere Miklós képe

200 éve jelent meg az „Orvosi füvész könyv, mint a Magyar füvész könyv praktikai része”

Ismertető: Diószegi Sámuel (Debrecen, 1761. január 5. – Debrecen, 1813. augusztus 2.) református lelkész, botanikus, önállóan írta és adta ki az Orvosi Füvész könyvet, mint ”A Magyar Füvész könyv praktikai része”, melyet nyomtatott Csáthy György 1813-ban Debrecenben. „A fűvészek és nemfűvészek számokra készült, és közhasznavehetővé tétetett Debreczenbenn” és a Fazekas Mihállyal közösen írt Magyar füvész könyv folytatása. A könyvben ismerteti a növények orvosi használatának lehetőségeit, „E szerént ez a Könyvetske Orvosi Fűvész Könyv: mert a fűveket esmérni szeretőknek megmutatja azt a’mit kívánnak, t. i. a Hazai Plántáknak erejét és orvosi hasznait” Majd így folytatja: „Mivel hát ezen könyvecskének célja szerént, itt ingyen sem az a Kérdés: Meljik betegséget mivel kell gyógyítani? hanem ez: Meljik plántának, minémű ereje van? és mitsoda nyavalyákban lehet hasznos? látnivaló, hogy ez teljességgel nem orvosló könyv; és azt éppenn nem kell várni tőle, hogy az orvoslás módját tanítsa.”
A könyvben pozsgás növények „orvosi hasznait” is megemlíti. A 222. növényként írja le a „Pozsga (Crassula)” hatásait: „Szorító ereje van, hasmenést, orrvér folyást ’s a’t. elállít.” Ezen kívül olvashatunk az Aloe, Sedum, Portsin, Fűlfű, Euphorbia hasznairól. A könyv végén találhatók a „Toldalék lajstromok”, az a három lajstrom, amelyek tartalmazzák azokat a neveket, amelyeket Diószegi alkotott meg, továbbá azt a megközelítőleg 1500 magyar népies növénynevet, amelyek jelentését és „deák” azaz latin nevét is megadja. Mindez együtt az első magyar botanikai szinonima szótár, és ma ezt tartjuk a könyv legértékesebb részének. Minden napjainkban a Diószegi megalkotta magyar növénynevek közül több százat használunk.
1813-ban Diószegi Sámuel, majd 1817-ben Csáthy György is meghalt. Diószegiről semmilyen arckép nem maradt fenn, egyedül a kinyomtatást vállaló Csáthy György képét tudjuk közreadni.

Köszönetemet fejezem ki Dr. Gyúró Zoltánnak, aki egy nehézkesen és kényelmetlenül kezelhető pdf változatból aprólékos munkával elkészítette az Orvosi füvész könyv honlapunkon látható, olvasható változatát.

A fenti ismertetőt összeállította: Ficzere Miklós, Debrecen

Szerzői jog: 
közkincs (public domain) - lejárt védelmi idejű mű
Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.